Archiwum — badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2013 roku wraz z harmonogramem badań

Lp. PDF Nazwa badania Częstotliwość Rozpoczęcie Zakończenie
1. ZD.pdf
ZG.pdf
Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) kwartalne 07.01.2013
08.04.2013
08.07.2013
07.10.2013
07.04.2013
07.07.2013
06.10.2013
05.01.2014
2. ZD-G.pdf Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (ZD-G) jednorazowe moduł BAEL 08.04.2013 07.07.2013
3. KGD-1.pdf
KGD-1a.pdf
Kondycja gospodarstw domowych (KGD) miesięczne 07.01.2013 06.12.2013
4. OS-GD.pdf Kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska co 3 lata 07.01.2013
04.02.2013
04.03.2013
11.01.2013
08.02.2013
08.03.2013
5. BR-01.pdf
BR-01a.pdf
BR-01b.pdf
Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR) miesięczne 27.12.2012 20.01.2014
6. BR-04.pdf
BR-05.pdf
Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR) kwartalne 02.01.2013
01.04.2013
01.07.2013
01.10.2013
11.01.2013
18.04.2013
18.07.2013
18.10.2013
7. E-GD.pdf Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych co 3 lata 02.01.2013 31.01.2013
8. BC-D.pdf
BC-G.pdf
BC-O.pdf
BC-TR.pdf
Badanie budżetu czasu ludności co 10 lat 27.12.2012 20.01.2014
9. C-02-10.pdf
C-02-11.pdf
C-02-13.pdf
C-02-30.pdf
C-02-40.pdf
C-02-50.pdf
Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych/niekonsumpcyjnych miesięczne
(wyjątek: C-02-11 realizowane 2 razy w miesiącu)
07.01.2013 23.12.2013
10. SSI-10G.pdf
SSI-10I.pdf
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI 10) roczne 11.04.2013 10.05.2013
11. EU-SILC-G.pdf
EU-SILC-I.pdf
Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) roczne 06.05.2013 24.07.2013
12. DS-51G.pdf
DS-51I.pdf
Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych (DS) co 4 lata moduł budżety gospodarstw domowych 01.10.2013 30.10.2013
13. PLC-P.pdf
PLC-C.pdf
Badanie towarów i usług w ruchu granicznym kwartalne 17.01.2013 17.12.2013
14. R-KSRA.pdf Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA) 2 razy w roku 01.06.2013
02.12.2013
08.07.2013
20.12.2013
15. R-KSRB.pdf Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-KSRB) 3 razy w roku 02.04.2013
01.08.2013
02.12.2013
16.04.2013
13.08.2013
20.12.2013
16. R-CT.pdf Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (R-CT) miesięczne 07.01.2013 16.12.2013
17. AK-R.pdf Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) 2 razy w roku 01.06.2013
02.12.2013
08.07.2013
20.12.2013
18. R-r-zb.pdf Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb) raz w roku 16.08.2013 26.08.2013
19. R-r-pw.pdf Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw) raz w roku 21.10.2013 08.11.2013
20. R-SGR.pdf Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR) raz w roku 01.06.2013 08.07.2013
21. R-r-oz.pdf Badanie plonów zbóż ozimych raz w roku 19.06.2013 02.07.2013
22. R-r-z.pdf Badanie plonów ziemniaków raz w roku 16.08.2013 29.08.2013
23. UPwP.pdf Badanie pilotażowe w gospodarstwach domowych (Praca metodologiczna "Integracja badań statystycznych w zakresie podróży na potrzeby statystyki turystyki, rachunków narodowych i bilansu płatniczego") pilotaż 02.04.2013 30.04.2013
24. BRG.pdf
BRGp.pdf
PCdP.pdf
Badanie pilotażowe na wewnętrznej i zewnętrznej granicy UE na terenie Polski pilotaż 13.01.2013 27.03.2013
25. NnRP.pdf Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ich dostęp do wybranych usług społecznych pilotaż 04.03.2013 29.03.2013