Archiwum — badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2014 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI - metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAII/CAWI - metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2014 1.45.38 2 razy w roku CAWI/CAII
02-06-2014
(os fiz)
01-06-2014
(os prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)
01-12-2014 CAPI/CATI
06-06-2014
(os fiz)
24-06-2014
(os prawne)
16-12-2014
CAWI/CAII
05-06-2014
(os fiz)
23-06-2014
(os prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)
15-12-2014 CAPI/CATI
04-07-2014
(os fiz)
04-07-2014
(os prawne)
19-12-2014
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2014 1.25.01 miesiąc PAPI
27-12-2013
27-01-2014
24-02-2014
25-03-2014
25-04-2014
26-05-2014
25-06-2014
25-07-2014
25-08-2014
25-09-2014
27-10-2014
25-11-2014
PAPI
10-02-2014
10-03-2014
08-04-2014
08-05-2014
10-06-2014
08-07-2014
08-08-2014
08-09-2014
08-10-2014
10-11-2014
08-12-2014
08-01-2015
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2014 1.25.01 miesiąc PAPI
27-12-2013
27-01-2014
24-02-2014
25-03-2014
25-04-2014
26-05-2014
25-06-2014
25-07-2014
25-08-2014
25-09-2014
27-10-2014
25-11-2014
PAPI
10-02-2014
10-03-2014
08-04-2014
08-05-2014
10-06-2014
08-07-2014
08-08-2014
08-09-2014
08-10-2014
10-11-2014
08-12-2014
08-01-2015
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2014 1.25.01 miesiąc PAPI
27-12-2013
27-01-2014
24-02-2014
25-03-2014
25-04-2014
26-05-2014
25-06-2014
25-07-2014
25-08-2014
25-09-2014
27-10-2014
25-11-2014
PAPI
10-02-2014
10-03-2014
08-04-2014
08-05-2014
10-06-2014
08-07-2014
08-08-2014
08-09-2014
08-10-2014
10-11-2014
08-12-2014
08-01-2015
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2014 1.25.01 miesiąc PAPI
01-04-2014
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2014
PAPI
10-04-2014
10-07-2014
10-10-2014
12-01-2014
C-02-10 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
308 reprezentantów
2014 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

07-01-2014
05-02-2014
05-03-2014
07-04-2014
05-05-2014
05-06-2014
07-07-2014
05-08-2014
05-09-2014
06-10-2014
05-11-2014
05-12-2014
CAPI -
SKLEPY

22-01-2014
24-02-2014
24-03-2014
22-04-2014
22-05-2014
23-06-2014
22-07-2014
22-08-2014
22-09-2014
22-10-2014
24-11-2014
22-12-2014
C-02-11 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
54 reprezentantów
2014 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI -
SKLEPY

07-01-2014
15-01-2014
05-02-2014
14-02-2014
05-03-2014
14-03-2014
07-04-2014
15-04-2014
05-05-2014
14-05-2014
05-06-2014
16-06-2014
07-07-2014
15-07-2014
05-08-2014
14-08-2014
05-09-2014
16-09-2014
06-10-2014
14-10-2014
05-11-2014
14.11.2014
05-12-2014
16-12-2014
CAPI -
SKLEPY

14-01-2014
22-01-2014
13-02-2014
24-02-2014
13-03-2014
24-03-2014
14-04-2014
22-04-2014
13-05-2014
22-05-2014
13-06-2014
23-06-2014
14-07-2014
22-07-2014
13-08-2014
22-08-2014
15-09-2914
22-09-2014
13-10-2014
22-10-2014
13-11-2014
24-11-2014
15-12-2014
22-12-2014
C-02-13 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych
55 reprezentantów
2014 miesiąc CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

07-01-2014
05-02-2014
05-03-2014
07-04-2014
05-05-2014
05-06-2014
07-07-2014
05-08-2014
05-09-2014
06-10-2014
05-11-2014
05-12-2014
CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

22-01-2014
24-02-2014
24-03-2014
22-04-2014
22-05-2014
23-06-2014
22-07-2014
22-08-2014
22-09-2014
22-10-2014
24-11-2014
22-12-2014
C-02-30 Notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych
535 reprezentantów
2014 miesiąc CAPI -
SKLEPY

07-01-2014
05-02-2014
05-03-2014
07-04-2014
05-05-2014
05-06-2014
07-07-2014
05-08-2014
05-09-2014
06-10-2014
05-11-2014
05-12-2014
CAPI -
SKLEPY

22-01-2014
24-02-2014
24-03-2014
22-04-2014
22-05-2014
23-06-2014
22-07-2014
22-08-2014
22-09-2014
22-10-2014
24-11-2014
22-12-2014
C-02-40 Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
270 reprezentantów
2014 miesiąc CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

07-01-2014
05-02-2014
05-03-2014
07-04-2014
05-05-2014
05-06-2014
07-07-2014
05-08-2014
05-09-2014
06-10-2014
05-11-2014
05-12-2014
CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

22-01-2014
24-02-2014
24-03-2014
22-04-2014
22-05-2014
23-06-2014
22-07-2014
22-08-2014
22-09-2014
22-10-2014
24-11-2014
22-12-2014
C-02-50 Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
275 reprezentantów
2014 miesiąc CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

07-01-2014
05-02-2014
05-03-2014
07-04-2014
05-05-2014
05-06-2014
07-07-2014
05-08-2014
05-09-2014
06-10-2014
05-11-2014
05-12-2014
CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

22-01-2014
24-02-2014
24-03-2014
22-04-2014
22-05-2014
23-06-2014
22-07-2014
22-08-2014
22-09-2014
22-10-2014
24-11-2014
22-12-2014
DS-50G Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2013 1.29.10 Co 3-4 lata PAPI
02-01-2014
PAPI
15-01-2014
DS-50I Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych Kwestionariusz indywidualny 2013 1.29.10 Co 3-4 lata PAPI
02-01-2014
PAPI
15-01-2014
MPPKB
E14-1
Usługi
Badanie cen artykułów konsumpcyjnych
USŁUGI
(zgodnie z wzorem określonym przez Eurostat)
2014 1.67.12 Co 3 lata

MPPKB
E14-2
Meble i zdrowie
Badanie cen artykułów konsumpcyjnych
MEBLE i ZDROWIE
(zgodnie z wzorem określonym przez Eurostat)
2014 Co 3 lata

EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2014 1.25.08
1.25.18
1 raz w roku PAPI
05-05-2014
PAPI
18-07-2014
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności Kwestionariusz indywidualny 2014 1.25.08
1.25.18
1 raz w roku PAPI
05-05-2014
PAPI
18-07-2014
KGD-1 Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) Kwestionariusz respondenta 2014 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
07-01-2014
03-02-2014
03-03-2014
07-04-2014
05-05-2014
02-06-2014
07-07-2014
04-08-2014
01-09-2014
06-10-2014
03-11-2014
01-12-2014
CAPI/CATI
10-01-2014
07-02-2014
07-03-2014
11-04-2014
09-05-2014
06-06-2014
11-07-2014
08-08-2014
05-09-2014
10-10-2014
07-11-2014
05-12-2014
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze

osoby fizyczne
2014 1.45.03 1 raz w roku (osoby fizyczne) CATI
02-06-2014
CAPI
06-06-2014
CATI
05-06-2014
CAPI
04-07-2014
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze

osoby prawne i jednostki organizac. nie mające osobowości prawnej)
2014 1.45.03 1 raz w roku
(osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2014
CAPI/CATI
24-06-2014
CAWI/CAII
23-06-2014
CAPI/CATI
04-07-2014
R-KSRB Badanie pogłowia świń oraz produkty żywca wieprzowego 2014 1.45.10 3 razy w roku
(terminy badania w 2014:
marzec, czerwiec i grudzień)
CATI i CAPI
03-03-2014
06-06-2014
04-12-2014
CAWI/CAII
02-06-2014
01-12-2014
CATI i CAPI
19-03-2014
04-07-2014
19-12-2014
CAWI/CAII
05-06-2014
03-12-2014
R-r-zb Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 2014 1.45.07 1 raz w roku CATI i CAPI
13-08-2014
CATI i CAPI
26-08-2014
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 2014 1.45.07 1 raz w roku CATI i CAPI
03-11-2014
CATI i CAPI
20-11-2014
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2014 1.45.07 1 raz w roku Ankietują
Rzeczozn.
PAPI

16-06-2014
Ankietują
Rzeczozn.
PAPI

04.07.2014
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2014 1 raz w roku Ankietują
Rzeczozn.
PAPI

11-08-2014
Ankietują
Rzeczozn.
PAPI

26.08.2014
R-KSRA Badanie pogłowia bydła, owiec drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2014 1.45.09 2 razy w roku CATI i CAPI
03-03-2014
06-06-2014
04-12-2014
CAWI/CAII
02-06-2014
01-12-2014
CATI i CAPI
19-03-2014
04-07-2014
19-12-2014
CAWI/CAII
05-06-2014
03-12-2014
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych 2014 1.64.01 miesiąc CAPI -
TARGOWISKA

07-01-2014
05-02-2014
05-03-2014
04-04-2014
05-05-2014
05-06-2014
04-07-2014
04-08-2014
05-09-2014
06-10-2014
04-11-2014
05-12-2014
CAPI -
TARGOWISKA

16-01-2014
17-02-2014
17-03-2014
15-04-2014
15-05-2014
16-06-2014
15-07-2014
14-08-2014
15-09-2014
16-10-2014
14-11-2014
15-12-2014

SSI-10G
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych 2014 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
02-04-2014
CATI i CAPI
09-05-2014
ZD:

ZG:
ZD Ankieta (Moduł BAEL)

ZG Kartoteka (Moduł BAEL)
Badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2014 roku
ZD - Ankieta
ZG – Kartoteka gospodarstwa domowego
2014 1.23.01 CAPI
07-01-2014
07-04-2014
07-07-2014
06-10-2014

CATI
07-04-2014
lubelskie,
łódzkie,
pomorskie,
kujawsko-
pomorskie

07-07-2014

Od 09. 2014 w całej Polsce

06-10-2014
CAPI
06-04-2014
06-07-2014
05-10-2014
04-01-2015

CATI
06-07-2014
lubelskie,
łódzkie,
pomorskie,
kujawsko-
pomorskie

05-10-2014

Od 09. 2014 w całej Polsce

04-01-2015
ZD-H - Ankieta modułowa BAEL Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków 2014 1.23.28 jednorazowo CAPI
07-04-2014
CAPI
06-07-2014
ZD-A - Ankieta modułowa BAEL Nietypowe formy zatrudnienia i praca nierejestrowana – ankieta modułowa BAEL 2014 1.23.25 Co 4 lata CAPI, CATI
06-10-2014
CAPI, CATI
04-01-2015


EHIS-1
Kwestionariusz gospodarstwa domowego

EHIS -2
Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej

EHIS -3
Kwestionariusz indywidualny dla dziecka
Europejskie ankietowe badanie zdrowia

(EHIS-1 cechy gospodarstwa domowego i osób je tworzących EHIS-2 stan zdrowia, korzystanie z usług medycznych i wybrane elementy stylu życia badanej osoby dorosłej
EHIS -3 stan zdrowia, korzystanie z usług medycznych oraz wybrane elementy stylu życia dziecka)
2014 1.29.19 Co 5 lat PAPI
01-10-2014
PAPI
19-12-2014

PDP
Podróż do Polski

BRGp
Ruch graniczny osób przekraczających granicę pieszo

BRG
Ruch graniczny pojazdów i osób
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej. 2014 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni
PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym

BRG –na każdym wylosowanym przejściu granicznym
PAPI
17,21,27,
31-01-2014

08,16,20,
27-02-2014

03,11,19,
22,26,30
-03-2014

12,16,24,
26-04-2014

05,07,12,
16,25,27
-05-2014

05,10,20,
22-06-2014

14,20,26,
29-07-2014

10,16,21,
27-08-2014

02,08,12,
18,24,26
-09-2014

05,11,17,
27-10-2014

04,09,13,
15,19,27
-11-2014

01,05,09,
17-12-2014
PAPI
17,21,27,
31-01-2014

08,16,20,
27-02-2014

03,11,19,
22,26,30
-03-2014

12,16,24,
26-04-2014

05,07,12,
16,25,27
-05-2014

05,10,20,
22-06-2014

14,20,26,
29-07-2014

10,16,21,
27-08-2014

02,08,12,
18,24,26
-09-2014

05,11,17,
27-10-2014

04,09,13,
15,19,27
-11-2014

01,05,09,
17-12-2014
PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 2014 1.30.18 kwartał PAPI
01-04-2014
CAPI
01-07-2014
01-10-2014
02-01-2014
PAPI
20-04-2014
CAPI
20-07-2014
20-10-2014
20-01-2015

— plik w formacie pdf

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: