Archiwum — badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2015 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI - metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII - metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2015 1.45.38 2 razy w roku CAWI/CAII
16-07-2015
15-01-2016
(os fiz)
16-07-2015
15-01-2016
(os prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)
CATI
21-07-2015
21-01-2016
(os fiz)
27-07-2015
26-01-2016
(os prawne)
CAWI/CAII
20-07-2015
20-01-2016
(os fiz)
26-07-2015
25-01-2016
(os prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)
CATI
30-07-2015
29-01-2016
(os fiz)
30-07-2015
29-01-2016
(os prawne)
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2015 1.25.01 miesiąc PAPI
29-12-2014
26-01-2015
23-02-2015
25-03-2015
24-04-2015
25-05-2015
25-06-2015
24-07-2015
24-08-2015
24-09-2015
26-10-2015
24-11-2015
PAPI
09-02-2015
09-03-2015
08-04-2015
08-05-2015
08-06-2015
08-07-2015
10-08-2015
08-09-2015
08-10-2015
09-11-2015
08-12-2015
11-01-2016
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2015 1.25.01 miesiąc PAPI
29-12-2014
26-01-2015
23-02-2015
25-03-2015
24-04-2015
25-05-2015
25-06-2015
24-07-2015
24-08-2015
24-09-2015
26-10-2015
24-11-2015
PAPI
09-02-2015
09-03-2015
08-04-2015
08-05-2015
08-06-2015
08-07-2015
10-08-2015
08-09-2015
08-10-2015
09-11-2015
08-12-2015
11-01-2016
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2015 1.25.01 miesiąc PAPI
29-12-2014
26-01-2015
23-02-2015
25-03-2015
24-04-2015
25-05-2015
25-06-2015
24-07-2015
24-08-2015
24-09-2015
26-10-2015
24-11-2015
PAPI
09-02-2015
09-03-2015
08-04-2015
08-05-2015
08-06-2015
08-07-2015
10-08-2015
08-09-2015
08-10-2015
09-11-2015
08-12-2015
11-01-2016
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2015 1.25.01 miesiąc PAPI
01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
01-01-2016
PAPI
08-04-2015
08-07-2015
08-10-2015
11-01-2016
BR-05 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej 2015 1.25.01 miesiąc PAPI
01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
01-01-2016
PAPI
08-04-2015
08-07-2015
08-10-2015
11-01-2016
BSS-1G Badanie spójności społecznej. Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2015 1.25.10 co 4 lata PAPI
02-02-2015
PAPI
20-04-2015
BSS-1G-RB Badanie spójności społecznej. Ocena realizacji badania 2015 1.25.10 co 4 lata PAPI
02-02-2015
PAPI
20-04-2015
BSS-1I Badanie spójności społecznej. Kwestionariusz indywidualny 2015 1.25.10 co 4 lata PAPI
02-02-2015
PAPI
20-04-2015
C-02-10 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
308 reprezentantów
2015 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

05-01-2015
05-02-2015
05-03-2015
07-04-2015
05-05-2015
05-06-2015
06-07-2015
05-08-2015
07-09-2015
05-10-2015
05-11-2015
07-12-2015
CAPI -
SKLEPY

22-01-2015
23-02-2015
23-03-2015
22-04-2015
22-05-2015
22-06-2015
22-07-2015
24-08-2015
22-09-2015
22-10-2015
23-11-2015
22-12-2015
C-02-11 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
53 reprezentantów
2015 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI -
SKLEPY

05-01-2015
15-01-2015
05-02-2015
16-02-2015
05-03-2015
16-03-2015
07-04-2015
15-04-2015
05-05-2015
15-05-2015
05-06-2015
15-06-2015
06-07-2015
15-07-2015
05-08-2015
14-08-2015
07-09-2015
15-09-2015
05-10-2015
15-10-2015
05-11-2015
16.11.2015
07-12-2015
15-12-2015
CAPI -
SKLEPY

14-01-2015
22-01-2015
13-02-2015
23-02-2015
13-03-2015
23-03-2015
14-04-2015
22-04-2015
14-05-2015
22-05-2015
12-06-2015
22-06-2015
14-07-2015
22-07-2015
13-08-2015
24-08-2015
14-09-2015
22-09-2015
14-10-2015
22-10-2015
13-11-2015
23-11-2015
14-12-2015
22-12-2015
C-02-13 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych
45 reprezentantów
2015 1.64.07 miesiąc CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

05-01-2015
05-02-2015
05-03-2015
07-04-2015
05-05-2015
05-06-2015
06-07-2015
05-08-2015
07-09-2015
05-10-2015
05-11-2015
07-12-2015
CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

22-01-2015
23-02-2015
23-03-2015
22-04-2015
22-05-2015
22-06-2015
22-07-2015
24-08-2015
22-09-2015
22-10-2015
23-11-2015
22-12-2015
C-02-30 Notowania cen detalicznych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych
539 reprezentantów
2015 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

05-01-2015
05-02-2015
05-03-2015
07-04-2015
05-05-2015
05-06-2015
06-07-2015
05-08-2015
07-09-2015
05-10-2015
05-11-2015
07-12-2015
CAPI -
SKLEPY

22-01-2015
23-02-2015
23-03-2015
22-04-2015
22-05-2015
22-06-2015
22-07-2015
24-08-2015
22-09-2015
22-10-2015
23-11-2015
22-12-2015
C-02-40 Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
292 reprezentantów
2015 1.64.07 miesiąc CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

05-01-2015
05-02-2015
05-03-2015
07-04-2015
05-05-2015
05-06-2015
06-07-2015
05-08-2015
07-09-2015
05-10-2015
05-11-2015
07-12-2015
CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

22-01-2015
23-02-2015
23-03-2015
22-04-2015
22-05-2015
22-06-2015
22-07-2015
24-08-2015
22-09-2015
22-10-2015
23-11-2015
22-12-2015
C-02-50 Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
276 reprezentantów
2015 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

05-01-2015
05-02-2015
05-03-2015
07-04-2015
05-05-2015
05-06-2015
06-07-2015
05-08-2015
07-09-2015
05-10-2015
05-11-2015
07-12-2015
CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

22-01-2015
23-02-2015
23-03-2015
22-04-2015
22-05-2015
22-06-2015
22-07-2015
24-08-2015
22-09-2015
22-10-2015
23-11-2015
22-12-2015
DS-58G Kultura w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2014 1.28.07 co 5 lat PAPI
02-01-2015
PAPI
29-01-2015
DS-58I Uczestnictwo ludności w kulturze. Kwestionariusz indywidualny 2014 1.28.07 co 5 lat PAPI
02-01-2015
PAPI
29-01-2015
MPPKB
E15-1
Badanie cen artykułów konsumpcyjnych
ŻYWNOŚĆ, NAPOJE, TYTOŃ
(zgodnie z wzorem określonym przez Eurostat)
2015 1.67.12 co 3 lata PAPI
PAPI
MPPKB
E15-2
Badanie cen artykułów konsumpcyjnych
ARTYKUŁY UŻYTKU OSOBISTEGO
(zgodnie z wzorem określonym przez Eurostat)
2015 1.67.12 co 3 lata `PAPI
PAPI
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego

Uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym oraz deprywacja materialna
2015


2015
1.25.08


1.25.19
1 raz w roku PAPI/CAPI
04-05-2015
PAPI/CAPI
17-07-2015
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny

Uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym oraz deprywacja materialna
2015


2015
1.25.08


1.25.19
1 raz w roku PAPI/CAPI
04-05-2015
PAPI
17-07-2015
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2015 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
05-01-2015
02-02-2015
02-03-2015
07-04-2015
04-05-2015
08-06-2015
06-07-2015
03-08-2015
07-09-2015
05-10-2015
02-11-2015
07-12-2015
CAPI/CATI
15-01-2015
11-02-2015
11-03-2015
15-04-2015
13-05-2015
17-06-2015
15-07-2015
12-08-2015
16-09-2015
14-10-2015
12-11-2015
16-12-2015

PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2015 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni
PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. granicy UE
PAPI
16,20,26,
29-01-2015

08,11,21,
27-02-2015

03,07,18,
22,26,30
-03-2015

09,17,24,
27-04-2015

05,12,17,
20,23,28
-05-2015

10,14,22,
27-06-2015

08,18,25,
31-07-2015

02,10,23,
27-08-2015

02,08,14,
17,25,29
-09-2015

07,10,19,
25-10-2015

03,07,12,
16,22,25
-11-2015

03,11,15,
18-12-2015
PAPI
16,20,26,
29-01-2015

08,11,21,
27-02-2015

03,07,18,
22,26,30
-03-2015

09,17,24,
27-04-2015

05,12,17,
20,23,28
-05-2015

10,14,22,
27-06-2015

08,18,25,
31-07-2015

02,10,23,
27-08-2015

02,08,14,
17,25,29
-09-2015

07,10,19,
25-10-2015

03,07,12,
16,22,25
-11-2015

03,11,15,
18-12-2015
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2015 1.30.18 kwartalnie PAPI
01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
01-01-2016
PAPI
20-04-2015
20-07-2015
20-10-2015
20-01-2016
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych 2015 1.64.01 miesiąc CAPI -
TARGOWISKA

05-01-2015
05-02-2015
05-03-2015
04-04-2015
05-05-2015
05-06-2015
05-07-2015
05-08-2015
05-09-2015
05-10-2015
05-11-2015
05-12-2015
CAPI -
TARGOWISKA

15-01-2015
16-02-2015
16-03-2015
15-04-2015
15-05-2015
15-06-2015
15-07-2015
17-08-2015
15-09-2015
15-10-2015
16-11-2015
15-12-2015
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze

2015 1.45.03 1 raz w roku (osoby fizyczne) CAWI/CAII
01-06-2015
CATI
05-06-2015
CAPI
05-06-2015
CAWI/CAII
03-06-2015
CATI
10-07-2015
CAPI
10-07-2015
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze

2015 1.45.03 1 raz w roku
(osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2015
CATI
25-06-2015
CAWI/CAII
24-06-2015
CATI
10-07-2015
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2014 1.45.07 1 raz w roku PAPI
15-06-2015
PAPI
06-07-2015
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 2015 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
03-11-2015
CATI
06-11-2015
CAWI/CAII
05-11-2015
CATI
20-11-2015
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2015 1.45.07 1 raz w roku PAPI
10-08-2015
PAPI
26-08-2015
R-r-zb Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 2015 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
13-08-2015
CATI
18-08-2015
CAWI/CAII
17-08-2015
CAPI
26-08-2015
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej

2015 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej ) CAWI/CAII
01-06-2015
01-12-2015
CATI
25-06-2015
15-12-2015
CAWI/CAII
24-06-2015
14-12-2015
CATI
10-07-2015
21-12-2015
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej

2015 1.45.09 2 razy w roku
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2015
01-12-2015
CAPI/CATI
05-06-2015
04-12-2015
CAWI/CAII
03-06-2015
03-12-2015
CAPI/CATI
10-07-2015
21-12-2015
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

2015 1.45.10 3 razy w roku (osoby prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej ) CAWI/CAII
02-03-2015
01-06-2015
01-12-2015
CATI
12-03-2015
25-06-2015
15-12-2015
CAWI/CAII
11-03-2015
24-06-2015
14-12-2015
CATI
20-03-2015
10-07-2015
21-12-2015
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

2015 1.45.10 3 razy w roku (osoby fizyczne) CAWI/CAII
02-03-2015
01-06-2015
01-12-2015
CAPI/CATI
05-03-2015
05-06-2015
04-12-2015
CAWI/CAII
04-03-2015
03-06-2015
03-12-2015
CAPI/CATI
20-03-2015
10-07-2015
21-12-2015
SOF-1e
Informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1
2014 1.04.01 Co 2 lata PAPI
PAPI
SOF-4e
Informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-4
2014 1.04.02 Co 2 lata PAPI
PAPI

SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2015 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
01-04-2015
CATI i CAPI
08-05-2015

SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2015 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
01-04-2015
CATI i CAPI
08-05-2015
ZD:

ZG:
ZD


ZG
Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2015 roku

Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności
2015 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI
05-01-2015
06-04-2015
06-07-2015
05-10-2015

PAPI/CAPI/CATI
05-04-2015
05-07-2015
04-10-2015
10-01-2016

ZD-C Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy - ankieta modułowa BAEL 2015 1.23.18
jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
06-04-2015
PAPI/CAPI/CATI
05-07-2015

— plik w formacie pdf

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: