Archiwum — badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2016 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI - metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII - metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2016 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
15-07-2016
16-01-2017
CATI
26-07-2016
26-01-2017
CAWI/CAII
25-07-2016
25-01-2017
CATI
29-07-2016
31-01-2017
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
15-07-2016
16-01-2017
CATI
21-07-2016
19-01-2017
CAWI/CAII
20-07-2016
18-01-2017
CATI
29-07-2016
31-01-2017
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2016 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

21-12-2015
20-01-2016
22-02-2016
21-03-2016
20-04-2016
20-05-2016
20-06-2016
20-07-2016
22-08-2016
20-09-2016
20-10-2016
21-11-2016
CAWI/CAII
PAPI

15-02-2016
11-03-2016
13-04-2016
13-05-2016
13-06-2016
13-07-2016
12-08-2016
13-09-2016
13-10-2016
14-11-2016
13-12-2016
13-01-2017
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2016 1.25.01 miesiąc CAPI
21-12-2015
20-01-2016
22-02-2016
21-03-2016
20-04-2016
20-05-2016
20-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
20-09-2016
20-10-2016
21-11-2016
CAPI
15-02-2016
11-03-2016
13-04-2016
13-05-2016
08-06-2016
13-07-2016
12-08-2016
13-09-2016
13-10-2016
14-11-2016
13-12-2016
13-01-2017
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2016 1.25.01 miesiąc CAPI
21-12-2015
20-01-2016
22-02-2016
21-03-2016
20-04-2016
20-05-2016
20-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
20-09-2016
20-10-2016
21-11-2016
PAPI
15-02-2016
11-03-2016
13-04-2016
13-05-2016
08-06-2016
13-07-2016
12-08-2016
13-09-2016
13-10-2016
14-11-2016
13-12-2016
13-01-2017
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2016 1.25.01 miesiąc CAPI
01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
CAPI
15-04-2016
13-07-2016
13-10-2016
17-01-2017
C-02-10 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
308 reprezentantów
2016 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

05-01-2016
05-02-2016
07-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
06-06-2016
05-07-2016
05-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
07-11-2016
05-12-2016
CAPI -
SKLEPY

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
23-05-2016
22-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
22-09-2016
24-10-2016
22-11-2016
22-12-2016
C-02-11 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
53 reprezentantów
2016 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI -
SKLEPY

05-01-2016
15-01-2016
05-02-2016
15-02-2016
07-03-2016
15-03-2016
05-04-2016
15-04-2016
05-05-2016
16-05-2016
06-06-2016
15-06-2016
05-07-2016
15-07-2016
05-08-2016
16-08-2016
05-09-2016
15-09-2016
05-10-2016
17-10-2016
07-11-2016
15.11.2016
05-12-2016
15-12-2016
CAPI -
SKLEPY

14-01-2016
22-01-2016
12-02-2016
22-02-2016
14-03-2016
22-03-2016
14-04-2016
22-04-2016
13-05-2016
23-05-2016
14-06-2016
22-06-2016
14-07-2016
22-07-2016
12-08-2016
22-08-2016
14-09-2016
22-09-2016
14-10-2016
24-10-2016
14-11-2016
22-11-2016
14-12-2016
22-12-2016
C-02-13 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych
45 reprezentantów
2016 1.64.07 miesiąc CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

05-01-2016
05-02-2016
07-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
06-06-2016
05-07-2016
05-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
07-11-2016
05-12-2016
CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
23-05-2016
22-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
22-09-2016
24-10-2016
22-11-2016
22-12-2016
C-02-30 Notowania cen detalicznych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych
539 reprezentantów
2016 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

05-01-2016
05-02-2016
07-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
06-06-2016
05-07-2016
05-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
07-11-2016
05-12-2016
CAPI -
SKLEPY

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
23-05-2016
22-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
22-09-2016
24-10-2016
22-11-2016
22-12-2016
C-02-40 Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
292 reprezentantów
2016 1.64.07 miesiąc CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

05-01-2016
05-02-2016
07-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
06-06-2016
05-07-2016
05-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
07-11-2016
05-12-2016
CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
23-05-2016
22-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
22-09-2016
24-10-2016
22-11-2016
22-12-2016
C-02-50 Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
276 reprezentantów
2016 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

05-01-2016
05-02-2016
07-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
06-06-2016
05-07-2016
05-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
07-11-2016
05-12-2016
CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

22-01-2016
22-02-2016
22-03-2016
22-04-2016
23-05-2016
22-06-2016
22-07-2016
22-08-2016
22-09-2016
24-10-2016
22-11-2016
22-12-2016
DS-52G Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2016 1.30.15 co 4 lata CAPI
20-06-2016
CAPI/PAPI
03-10-2016
PAPI
30-06-2016
CAPI/PAPI
14-10-2016
DS-52I Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej Kwestionariusz indywidualny 2016 1.30.15 co 4 lata CAPI
20-06-2016
CAPI/PAPI
03-10-2016
PAPI
30-06-2016
CAPI/PAPI
14-10-2016
E-GD Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych
2015 1.44.04 co 3 lata PAPI
01-01-2016
PAPI
20-01-2016
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego

2016 1.25.08 raz w roku PAPI/CAPI
04-05-2016
PAPI/CAPI
15-07-2016
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny

2016 1.25.08 raz w roku PAPI/CAPI
04-05-2016
PAPI/CAPI
15-07-2016
KD-2G Kształcenie dorosłych.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego

2016 1.27.12 Pilotaż 2016 PAPI/CAPI
22-08-2016
PAPI/CAPI
31-08-2016
KD-2I Kształcenie dorosłych.
Kwestionariusz indywidualny

2016 1.27.12 Pilotaż 2016 PAPI/CAPI
22-08-2016
PAPI/CAPI
31-08-2016
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2016 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
04-01-2016
01-02-2016
07-03-2016
04-04-2016
09-05-2016
06-06-2016
04-07-2016
01-08-2016
05-09-2016
03-10-2016
07-11-2016
05-12-2016
CAPI/CATI
14-01-2016
10-02-2016
16-03-2016
13-04-2016
18-05-2016
15-06-2016
13-07-2016
10-08-2016
14-09-2016
12-10-2016
17-11-2016
14-12-2016

PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2016 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni
PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

13,15,25,
28-01-2016

05,16,21,
27-02-2016

03,07,18,
13,19,30
-03-2015

05,15,25,
27-04-2016

04,07,13,
17,22,30
-05-2015

02,11,26,
30-06-2016

11,17,25,
31-07-2016

05,16,20,
27-08-2016

02,06,08,
14,21,29
-09-2016

08,12,17,
23-10-2016

03,06,15,
19,25,30
-11-2016

05,09,13,
15-12-2016
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

13,15,25,
28-01-2016

05,16,21,
27-02-2016

03,07,18,
13,19,30
-03-2015

05,15,25,
27-04-2016

04,07,13,
17,22,30
-05-2015

02,11,26,
30-06-2016

11,17,25,
31-07-2016

05,16,20,
27-08-2016

02,06,08,
14,21,29
-09-2016

08,12,17,
23-10-2016

03,06,15,
19,25,30
-11-2016

05,09,13,
15-12-2016
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2016 1.30.18 kwartalnie PAPI
01-04-2016
01-07-2016
03-10-2016
02-01-2017
PAPI
20-04-2016
20-07-2016
20-10-2016
20-01-2017
PNZ BAEL
Praca niezarobkowa poza
gospodarstwem domowym
2016 1.04.03 co 5 lat PAPI/CAPI
10-01-2016
PAPI/CAPI
10-04-2016
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2016 1.64.01 miesiąc CAPI -
TARGOWISKA

05-01-2016
05-02-2016
04-03-2016
05-04-2016
05-05-2016
06-06-2016
05-07-2016
05-08-2016
05-09-2016
05-10-2016
04-11-2016
05-12-2016
CAPI -
TARGOWISKA

15-01-2016
15-02-2016
15-03-2016
15-04-2016
16-05-2016
15-06-2016
15-07-2016
16-08-2016
15-09-2016
14-10-2016
15-11-2016
15-12-2016
R-SGR Badanie struktury gospodarstw rolnych 2016 1.45.01 Co 3 - 4 lata (wylosowane gospdarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2016
CATI
10-06-2016
CAPI
10-06-2016
CAWI/CAII
09-06-2016
CATI
29-07-2016
CAPI
29-07-2016
(os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2016
CATI
01-07-2016
CAWI/CAII
30-06-2016
CATI
29-07-2016
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2015 1.45.07 1 raz w roku PAPI
15-06-2016
PAPI
06-07-2016
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 2016 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
03-11-2016
CATI
08-11-2016
CAWI/CAII
07-11-2016
CATI
21-11-2016
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2016 1.45.07 1 raz w roku PAPI
10-08-2016
PAPI
26-08-2016
R-r-zb Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 2016 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
12-08-2016
CATI
18-08-2016
CAWI/CAII
17-08-2016
CAPI
26-08-2016
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2016 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2016
01-12-2016
CATI
01-07-2016
15-12-2016
CAWI/CAII
30-06-2016
14-12-2016
CATI
29-07-2016
21-12-2016
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2016
01-12-2016 CAPI/CATI
10-06-2016
06-12-2016
CAWI/CAII
09-06-2016
05-12-2016 CAPI/CATI
29-07-2016
21-12-2016
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2016 1.45.10 3 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-03-2016
01-06-2016
01-12-2016
CATI
11-03-2016
01-07-2016
15-12-2016
CAWI/CAII
10-03-2016
30-06-2016
14-12-2016
CATI
18-03-2016
29-07-2016
21-12-2016
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-03-2016
01-06-2016
01-12-2016
CAPI/CATI
04-03-2016
10-06-2016
06-12-2016
CAWI/CAII
03-03-2016
09-06-2016
05-12-2016
CAPI/CATI
18-03-2016
29-07-2016
21-12-2016
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2016 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
01-04-2016
CATI i CAPI
10-05-2016
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2016 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
01-04-2016
CATI i CAPI
10-05-2016

ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2016 roku 2016 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI
11-01-2016
11-04-2016
11-07-2016
10-10-2016
PAPI/CAPI/CATI
10-04-2016
10-07-2016
09-10-2016
08-01-2017
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2016 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI
11-01-2016
11-04-2016
11-07-2016
10-10-2016
PAPI/CAPI/CATI
10-04-2016
10-07-2016
09-10-2016
08-01-2017
ZD-I Osoby młode na rynku pracy
ankieta modułowa BAEL
2016 1.23.24 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
11-04-2016
PAPI/CAPI/CATI
10-07-2016

— plik w formacie pdf

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: