Archiwum — badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2017 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI - metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII - metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2017 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
14-07-2017
15-01-2018
CATI
26-07-2017
26-01-2018
CAWI/CAII
25-07-2017
25-01-2018
CATI
31-07-2017
31-01-2018
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
14-07-2017
15-01-2018
CATI
18-07-2017
18-01-2018
CAWI/CAII
17-07-2017
17-01-2018
CATI
31-07-2017
31-01-2018
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2017 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

21-12-2016
23-01-2017
20-02-2017
22-03-2017
20-04-2017
22-05-2017
21-06-2017
21-07-2017
21-08-2017
21-09-2017
23-10-2017
21-11-2017
CAWI/CAII
PAPI

21-02-2017
17-03-2017
18-04-2017
12-05-2017
13-06-2017
13-07-2017
11-08-2017
13-09-2017
13-10-2017
13-11-2017
13-12-2017
12-01-2018
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2017 1.25.01 miesiąc CAPI
21-12-2016
23-01-2017
20-02-2017
22-03-2017
20-04-2017
22-05-2017
21-06-2017
21-07-2017
21-08-2017
21-09-2017
23-10-2017
21-11-2017
CAPI
21-02-2017
17-03-2017
18-04-2017
12-05-2017
13-06-2017
13-07-2017
11-08-2017
13-09-2017
13-10-2017
13-11-2017
13-12-2017
12-01-2018
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2017 1.25.01 miesiąc CAPI
21-12-2016
23-01-2017
20-02-2017
22-03-2017
20-04-2017
22-05-2017
21-06-2017
21-07-2017
21-08-2017
21-09-2017
23-10-2017
21-11-2017
PAPI
08-02-2017
07-03-2017
07-04-2017
09-05-2017
07-06-2017
07-07-2017
07-08-2017
07-09-2017
06-10-2017
08-11-2017
07-12-2017
08-01-2018
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2017 1.25.01 miesiąc CAPI
31-03-2017
30-06-2017
30-09-2017
29-12-2017
CAPI
20-04-2017
17-07-2017
13-10-2017
15-01-2018
C-02-10 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
298 reprezentantów
2017 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

05-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
07-08-2017
05-09-2017
05-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
CAPI -
SKLEPY

23-01-2017
22-02-2017
22-03-2017
24-04-2017
22-05-2017
22-06-2017
24-07-2017
22-08-2017
22-09-2017
23-10-2017
22-11-2017
22-12-2017
C-02-11 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw
55 reprezentantów
2017 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI -
SKLEPY

05-01-2017
16-01-2017
06-02-2017
15-02-2017
06-03-2017
15-03-2017
05-04-2017
18-04-2017
05-05-2017
15-05-2017
05-06-2017
16-06-2017
05-07-2017
17-07-2017
07-08-2017
16-08-2017
05-09-2017
15-09-2017
05-10-2017
16-10-2017
06-11-2017
15.11.2017
05-12-2017
15-12-2017
CAPI -
SKLEPY

13-01-2017
23-01-2017
14-02-2017
22-02-2017
14-03-2017
22-03-2017
14-04-2017
24-04-2017
14-05-2017
24-05-2017
14-06-2017
22-06-2017
14-07-2017
24-07-2017
14-08-2017
22-08-2017
14-09-2017
22-09-2017
13-10-2017
23-10-2017
14-11-2017
22-11-2017
14-12-2017
22-12-2017
C-02-13 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych
49 reprezentantów
2017 1.64.07 miesiąc CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

05-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
07-08-2017
05-09-2017
05-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
CAPI-
ZAKŁ.
GASTRONOM.

23-01-2017
22-02-2017
22-03-2017
24-04-2017
22-05-2017
22-06-2017
24-07-2017
22-08-2017
22-09-2017
23-10-2017
22-11-2017
22-12-2017
C-02-30 Notowania cen detalicznych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych
562 reprezentantów
2017 1.64.07 miesiąc CAPI -
SKLEPY

05-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
07-08-2017
05-09-2017
05-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
CAPI -
SKLEPY

23-01-2017
22-02-2017
22-03-2017
24-04-2017
22-05-2017
22-06-2017
24-07-2017
22-08-2017
22-09-2017
23-10-2017
22-11-2017
22-12-2017
C-02-40 Notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych
258 reprezentantów
2017 1.64.07 miesiąc CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

05-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
07-08-2017
05-09-2017
05-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
CAPI –
PUNKTY
USŁUGOWE

23-01-2017
22-02-2017
22-03-2017
24-04-2017
22-05-2017
22-06-2017
24-07-2017
22-08-2017
22-09-2017
23-10-2017
22-11-2017
22-12-2017
C-02-50 Notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych
232 reprezentantów
2017 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

05-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2017
07-08-2017
05-09-2017
05-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
CAPI –
SKLEPY I
PUNKTY
USŁUGOWE

23-01-2017
22-02-2017
22-03-2017
24-04-2017
22-05-2017
22-06-2017
24-07-2017
22-08-2017
22-09-2017
23-10-2017
22-11-2017
22-12-2017
C-02-92 Notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Interne
71 reprezentantów
2017 1.64.07 miesiąc NOTOWANIA
CEN -
INTERNET

01-01-2017
01-02-2017
01-03-2017
03-04-2017
02-05-2017
01-06-2017
03-07-2017
01-08-2017
01-09-2017
02-10-2017
02-11-2017
01-12-2017
NOTOWANIA
CEN -
INTERNET

10-01-2017
10-02-2017
10-03-2017
10-04-2017
10-05-2017
12-06-2017
10-07-2017
10-08-2017
11-09-2017
10-10-2017
10-11-2017
11-12-2017
C-02-91 Notowania cen detalicznych jednolitych w kraju
179 reprezentantów
2016 1.64.07 miesiąc NOTOWANIA
CEN -
INTERNET

24-01-2017
23-02-2017
24-03-2017
25-04-2017
24-05-2017
26-06-2017
25-07-2017
24-08-2017
26-09-2017
24-10-2017
24-11-2017
27-12-2017
NOTOWANIA
CEN -
INTERNET

02-02-2017
03-03-2017
04-04-2017
04-05-2017
02-06-2017
04-07-2017
03-08-2017
01-09-2017
04-10-2017
03-11-2017
04-12-2017
04-01-2018
DS-50G Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2016 1.29.10 Co 3-4 lata CAPI/PAPI
01-01-2017
CAPI/PAPI
30-01-2017
DS-50I Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
Kwestionariusz indywidualny
2016 1.29.10 Co 3-4 lata CAPI/PAPI
01-01-2017
CAPI/PAPI
30-01-2017
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2017 1.25.08 raz w roku PAPI/CAPI
03-04-2017
PAPI/CAPI
31-05-2017
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2017 1.25.08 raz w roku PAPI/CAPI
03-04-2017
PAPI/CAPI
31-05-2017
KD-2G Kształcenie dorosłych.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2016 1.27.12 co 6 lat PAPI/CAPI
02.01.2017
PAPI/CAPI
28.02.2017
KD-2I Kształcenie dorosłych.
Kwestionariusz indywidualny
2016 1.27.12 co 6 lat PAPI/CAPI
02.01.2017
PAPI/CAPI
28.02.2017
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2017 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
02-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
03-04-2017
08-05-2017
05-06-2017
03-07-2017
07-08-2017
04-09-2017
02-10-2017
06-11-2017
04-12-2017
CAPI/CATI
12-01-2017
15-02-2017
15-03-2017
12-04-2017
17-05-2017
14-06-2017
12-07-2017
17-08-2017
13-09-2017
11-10-2017
15-11-2017
13-12-2017

PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2017 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób


17,24,26,
30-01-2017

09,13,19,
24-02-2017

05,15,18,22,25,
31-03-2017

06,11,24,
28-04-2017

0610,17,21,25,
30-05-2017

03,11,26,
30-06-2017

04,09,24,
28-07-2017

03,09,20,
26-08-2017

02,05,11,14,20,
29-09-2017

04,08,11,17,21,
29-10-2017

06,09,18,19,
24-11-2017

01,05,11,
14-12-2017
PAPI/notowanie
pojazdów i osób


17,24,26,
30-01-2017

09,13,19,
24-02-2017

05,15,18,22,25,
31-03-2017

06,11,24,
28-04-2017

06,10,17,21,25,
30-05-2017

03,11,26,
30-06-2017

04,09,24,
28-07-2017

03,09,20,
26-08-2017

02,05,11,14,20,
29-09-2017

04,08,11,17,21,
29-10-2017

06,09,18,19,
24-11-2017

01,05,11,
14-12-2017
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2017 1.30.18 kwartalnie CAPI
01-04-2017
01-07-2017
01-10-2017
02-01-2018
CAPI
20-04-2017
20-07-2017
20-10-2017
20-01-2018
R-r-s Badanie sadów według gatunków i odmian 2017 1.45.08 co 5 lat (wylosowane gospdarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
07-11-2017
CAPI
10-11-2017
CAWI/CAII
09-11-2017
CAPI
30-11-2017
(os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
07-11-2017
CATI
21-11-2017
CAWI/CAII
20-11-2017
CATI
30-11-2017
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2017 1.64.01 miesiąc CAPI -
TARGOWISKA

05-01-2017
06-02-2017
06-03-2017
05-04-2017
05-05-2017
05-06-2017
05-07-2016
04-08-2017
05-09-2017
05-10-2017
06-11-2017
05-12-2017
CAPI -
TARGOWISKA

13-01-2017
15-02-2017
15-03-2017
14-04-2017
15-05-2017
14-06-2017
14-07-2017
14-08-2017
15-09-2017
16-10-2017
15-11-2017
15-12-2017
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2017 1.45.03 raz w roku (wylosowane gospdarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2017
CATI
06-06-2017
CAPI
06-06-2017
CAWI/CAII
05-06-2017
CATI
10-07-2017
CAPI
10-07-2017
(osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2017
CATI
27-06-2017
CAWI/CAII
26-06-2017
CATI
10-07-2017
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2017 1.45.07 1 raz w roku PAPI
19-06-2017
PAPI
07-07-2017
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 2017 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
16-10-2017
CATI
24-10-2017
CAWI/CAII
23-10-2017
CATI
06-11-2017
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2017 1.45.07 1 raz w roku PAPI
07-08-2017
PAPI
25-08-2017
R-r-zb Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 2017 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
11-08-2017
CATI
17-08-2017
CAWI/CAII
16-08-2017
CATI
25-08-2017
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2017 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2017
01-12-2017
CATI
26-06-2017
15-12-2017
CAWI/CAII
26-06-2017
14-12-2017
CATI
10-07-2017
21-12-2017
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2017
01-12-2017
CAPI/CATI
06-06-2017
06-12-2017
CAWI/CAII
05-06-2017
05-12-2017
CAPI/CATI
10-07-2017
21-12-2017
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2017 1.45.10 3 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-03-2017
01-06-2017
01-12-2017
CATI
10-03-2017
27-06-2017
15-12-2017
CAWI/CAII
09-03-2017
26-06-2017
14-12-2017
CATI
17-03-2017
10-07-2017
21-12-2017
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-03-2017
01-06-2017
01-12-2017
CAPI/CATI
04-03-2017
06-06-2017
06-12-2017
CAWI/CAII
03-03-2017
05-06-2017
05-12-2017
CAPI/CATI
17-03-2017

10-07-2017
21-12-2017
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2017 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
03-04-2017
CATI i CAPI
12-05-2017
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2017 1.43.14 1 raz w roku CATI i CAPI
03-04-2017
CATI i CAPI
12-05-2017

ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2017 roku 2017 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI
09-01-2017
10-04-2017
10-07-2017
09-10-2017
PAPI/CAPI/CATI
09-04-2017
09-07-2017
08-10-2017
07-01-2018
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2017 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI
09-01-2017
10-04-2017
10-07-2017
09-10-2017
PAPI/CAPI/CATI
09-01-2017
10-04-2017
10-07-2017
09-10-2017
ZD-R Pracujący na własny rachunek, ankieta modułowa BAEL 2017 1.23.29 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
10-04-2017
PAPI/CAPI/CATI
10-04-2017
ZD-E Praca a obowiązki rodzinne, ankieta modułowa BAEL 2017 Pilotaż PAPI/CAPI/CATI
23-10-2017
04-12-2017
PAPI/CAPI/CATI
27-10-2017
08-12-2017

— plik w formacie pdf

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: