Badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2020 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2020 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
15-07-2020
15-01-2021
CATI
28-07-2020
26-01-2021
CAWI/CAII
27-07-2020
25-01-2021
CATI
31-07-2020
29-01-2021
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
15-07-2020
15-01-2021
CATI
20-07-2020
19-01-2021
CAWI/CAII
19-07-2020
18-01-2021
CATI
31-07-2020
29-01-2021
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2020 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

17-12-2019
17-01-2020
17-02-2020
17-03-2020
17-04-2020
15-05-2020
17-06-2020
17-07-2020
17-08-2020
17-09-2020
16-10-2020
17-11-2020
CAWI/CAII
PAPI

14-02-2020
16-03-2020
15-04-2020
15-05-2020
16-06-2020
17-07-2020
17-08-2020
16-09-2020
16-10-2020
17-11-2020
15-12-2020
15-01-2021
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2020 1.25.01 miesiąc CAPI
17-12-2019
17-01-2020
17-02-2020
17-03-2020
17-04-2020
15-05-2020
17-06-2020
17-07-2020
17-08-2020
17-09-2020
16-10-2020
17-11-2020
CAPI
14-02-2020
16-03-2020
15-04-2020
15-05-2020
16-06-2020
17-07-2020
17-08-2020
16-09-2020
16-10-2020
17-11-2020
15-12-2020
15-01-2021
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2020 1.25.01 miesiąc CAPI
17-12-2019
17-01-2020
17-02-2020
17-03-2020
17-04-2020
15-05-2020
17-06-2020
17-07-2020
17-08-2020
17-09-2020
16-10-2020
17-11-2020
PAPI
07.02.2020
09.03.2020
08.04.2020
08.05.2020
08.06.2020
10.07.2020
07.08.2020
09.09.2020
09.10.2020
09.11.2020
09.12.2020
11.01.2021
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2020 1.25.01 kwartalnie CAPI
27-03-2020
29-06-2020
28-09-2020
28-12-2020
CAPI
20-04-2020
20-07-2020
20-10-2020
22-01-2021
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2019 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

07-01-2020
05-02-2020
05-03-2020
06-04-2020
05-05-2020
05-06-2020
06-07-2020
05-08-2020
04-09-2020
05-10-2020
05-11-2020
04-12-2020
CAPI –
SKLEPY

22-01-2020
24-02-2020
23-03-2020
22-04-2020
22-05-2020
22-06-2020
22-07-2020
24-08-2020
22-09-2020
22-10-2020
23-11-2020
22-12-2020
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2020 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI –
SKLEPY

07-01-2020
15-01-2020
05-02-2020
17-02-2020
05-03-2020
16-03-2020
06-04-2020
15-04-2020
05-05-2020
15-05-2020
05-06-2020
16-06-2020
06-07-2020
15-07-2020
05-08-2020
17-08-2020
04-09-2020
15-09-2020
05-10-2020
15-10-2020
05-11-2020
16-11-2020
04-12-2020
15-12-2020
CAPI –
SKLEPY

14-01-2020
22-01-2020
14-02-2020
24-02-2020
13-03-2020
23-03-2020
14-04-2020
22-04-2020
14-05-2020
22-05-2020
15-06-2020
22-06-2020
14-07-2020
22-07-2020
14-08-2020
24-08-2020
14-09-2020
22-09-2020
14-10-2020
22-10-2020
13-11-2020
23-11-2020
14-12-2020
22-12-2020
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2020 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

07-01-2020
05-02-2020
05-03-2020
06-04-2020
05-05-2020
05-06-2020
06-07-2020
05-08-2020
04-09-2020
05-10-2020
05-11-2020
04-12-2020
CAPI –
SKLEPY

22-01-2020
24-02-2020
23-03-2020
22-04-2020
22-05-2020
22-06-2020
22-07-2020
24-08-2020
22-09-2020
22-10-2020
23-11-2020
22-12-2020
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2020 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY

07-01-2020
05-02-2020
05-03-2020
06-04-2020
05-05-2020
05-06-2020
06-07-2020
05-08-2020
04-09-2020
05-10-2020
05-11-2020
04-12-2020
CAPI –
SKLEPY

22-01-2020
24-02-2020
23-03-2020
22-04-2020
22-05-2020
22-06-2020
22-07-2020
24-08-2020
22-09-2020
22-10-2020
23-11-2020
22-12-2020
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2020 1.64.08 miesiąc CAPI
07-01-2020
05-02-2020
05-03-2020
06-04-2020
05-05-2020
05-06-2020
06-07-2020
05-08-2020
04-09-2020
05-10-2020
05-11-2020
04-12-2020
CAPI
22-01-2020
24-02-2020
23-03-2020
22-04-2020
22-05-2020
22-06-2020
22-07-2020
24-08-2020
22-09-2020
22-10-2020
23-11-2020
22-12-2020
DS-50G Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego. 2021 1.29.10 co 3-4 lata CAPI
28-12-2020
CAPI
26-01-2021
DS-50I Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny. 2021 1.29.10 co 3-4 lata CAPI
28-12-2020
CAPI
26-01-2021
DS-52G Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz gospodarstwa domowego. 2020 1.30.15 co 4 lata CAPI
28-09-2020
CAPI
15-10-2020
DS-52I Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz indywidualny. 2020 1.30.15 co 4 lata CAPI
28-09-2020
CAPI
15-10-2020
DS-58G Kultura w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego 2019 1.28.07 co 5 lat CAPI
02-01-2020
CAPI
31-01-2020
DS-58I Uczestnictwo ludności w kulturze, kwestionariusz indywidualny 2019 1.28.08 co 5 lat CAPI
02-01-2020
CAPI
31-01-2020
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2020 1.25.08 raz w roku CAPI
18-09-2020
CAPI
04-12-2020
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2020 1.25.08 raz w roku CAPI
18-09-2020
CAPI
04-12-2020


KGD

KGD COVID-19
Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2020 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
07-01-2020
03-02-2020
02-03-2020
06-04-2020
04-05-2020
01-06-2020
06-07-2020
03-08-2020
07-09-2020
05-10-2020
02-11-2020
01-12-2020
CAPI/CATI
16-01-2020
12-02-2020
11-03-2020
16-04-2020
13-05-2020
10-06-2020
15-07-2020
12-08-2020
16-09-2020
14-10-2020
12-11-2020
10-12-2020
PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2020 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

16,20,26,31
-01-2020
06,10,19,28
-02-2020
10,14,17,21,25,29
-03-2020
03,16,22,26
-04-2020
05,11,14,18,23,27
-05-2020
16,20,26,28
-06-2020
08,16,20,24,29
-07-2020
04,07,10,20,30
-08-2020
05,13,22,26-09
-2020
05,09,15,19,25
-10-2020
04,14,19,24,28
-11-2020
01,09,13,18-12
-2020
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

16,20,26,31
-01-2020
06,10,19,28
-02-2020
10,14,17,21,25,29
-03-2020
03,16,22,26
-04-2020
05,11,14,18,23,27
-05-2020
16,20,26,28
-06-2020
08,16,20,24,29
-07-2020
04,07,10,20,30
-08-2020
05,13,22,26-09
-2020
05,09,15,19,25
-10-2020
04,14,19,24,28
-11-2020
01,09,13,18-12
-2020
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2020 1.30.18 kwartalnie CAPI
01-04-2020
01-07-2020
01-10-2020
02-01-2021
CAPI
20-04-2020
20-07-2020
20-10-2020
20-01-2021
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2020 1.64.01 miesiąc CAPI –
TARGOWISKA

07-01-2020
05-02-2020
05-03-2020
03-04-2020
05-05-2020
05-06-2020
03-07-2020
05-08-2020
04-09-2020
05-10-2020
05-11-2020
04-12-2020
CAPI –
TARGOWISKA

16-01-2020
17-02-2020
16-03-2020
15-04-2020
15-05-2020
15-06-2020
15-07-2020
17-08-2020
15-09-2020
15-10-2020
16-11-2020
15-12-2020
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2020 1.45.07 1 raz w roku PAPI
22-06-2020
PAPI
24-07-2020
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2020 1.45.07 1 razy w roku PAPI
10-08-2020
PAPI
27-08-2020
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2020 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2020
01-12-2020
CATI
15-06-2020
17-12-2020
CAWI/CAII
12-06-2020
16-12-2020
CATI
26-06-2020
23-12-2020
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2020
01-12-2020
CAPI/CATI
05-06-2020
04-12-2020
CAWI/CAII
04-06-2020
03-12-2020
CAPI/CATI
26-06-2020
23-12-2020
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2020 1.45.10 2 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2020
01-12-2020
CATI
15-06-2020
17-12-2020
CAWI/CAII
12-06-2020
16-12-2020
CATI
26-06-2020
23-12-2020
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2020
01-12-2020
CAPI/CATI
05-06-2020
04-12-2020
CAWI/CAII
04-06-2020
03-12-2020
CAPI/CATI
26-06-2020
23-12-2020
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2020 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
01-04-2020
CATI
21-04-2020
CAWI/CAII
19-04-2020
CATI
29-05-2020
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2020 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
01-04-2020
CATI
21-04-2020
CAWI/CAII
19-04-2020
CATI
29-05-2020
ZD Badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2019 roku 2020 1.23.01 kwartalnie CAPI/CATI
07-01-2020
06-04-2020
06-07-2020
05-10-2020
CAPI/CATI
05-04-2020
05-07-2020
04-10-2020
10-01-2021
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2020 1.23.01 kwartalnie CAPI/CATI
07-01-2020
06-04-2020
06-07-2020
05-10-2020
CAPI/CATI
05-04-2020
05-07-2020
04-10-2020
10-01-2021
ZD-G Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą - ankieta modułowa BAEL 2020 1.23.22 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
06-04-2020
PAPI/CAPI/CATI
05-07-2020

Ankiety będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

— plik w formacie pdf