Badania ankietowe

Badania ankietowe realizowane w 2020 roku — lista osób do kontaktu

Lp. Urząd statystyczny Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
1. US Białystok Anna Kozłowska
Elżbieta Roszkowska
Małgorzata Majewska-Maksymiuk
87 563 54 71
86 215 41 41
85 749 77 44
A.Kozlowska@stat.gov.pl
E.Roszkowska@stat.gov.pl
M.Majewska-Maksymiuk@stat.gov.pl
2. US Bydgoszcz Piotr Kacprowicz
Bożena Kulmaga
Łukasz Majchrzak
Kinga Mikołajewska
Bożena Mularska
Barbara Szulgacz
52 366 9367,532 089 437
52 366 9483,532 089 493
52 366 9362,533 304 750
52 366 9409,532 089 490
52 366 9338,532 089 494
52 366 9398,532 089 468
P.Kacprowicz@stat.gov.pl
B.Kulmaga@stat.gov.pl
L.Majchrzak@stat.gov.pl
K.Mikolajewska@stat.gov.pl
B.Mularska@stat.gov.pl
B.Szulgacz@stat.gov.pl
3. US Gdańsk Alicja Smoleń
Hanna Grajkowska
Sylwia Rojek
695 254 089
695 255 968
695 252 349
A.Smolen@stat.gov.pl
H.Grajkowska@stat.gov.pl
S.Rojek@stat.gov.pl
4. US Katowice Dorota Gwóźdź 32 779 12 91
695 255 244
D.Gwozdz@stat.gov.pl
5. US Kielce Dorota Łukawska
Marzena Jasińska
41 249 96 38
695 255 275
D.Lukawska@stat.gov.pl
Ma.Jasinska@stat.gov.pl
6. US Kraków Joanna Klimont
Danuta Włodarczyk
Marta Wełniak
695 256 281

J.Klimont@stat.gov.pl
D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
M.Welniak@stat.gov.pl
7. US Lublin Jerzy Hasiec
Małgorzata Kaźmierska
Krystyna Zdunek
Krystyna Poździk
Elżbieta Duda
81 465 2035, 572 332 579
81 465 2058, 572 332 578
81 465 2026, 572 336 167
81 465 2026, 572 336 167
81 533 29 34
J.Hasiec@stat.gov.pl
M.Kazmierska@stat.gov.pl
K.Zdunek@stat.gov.pl
K.Pozdzik@stat.gov.pl
E.Duda@stat.gov.pl
8. US Łódź Monika Lisik
Kinga Molasy
Iwona Ulanowska
Elżbieta Florczak
Włodzimierz Janek
42 683 91 93
42 683 91 37
42 683 91 73
42 683 92 06
42 683 91 85
m.lisik2@stat.gov.pl
k.kolasy@stat.gov.pl
I.Ulanowska@stat.gov.pl
E.Florczak@stat.gov.pl
W.Janek@stat.gov.pl
9. US Olsztyn Marta Majewska
Agnieszka Żelazowska
89 524 36 31
89 524 36 33
M.Majewska@stat.gov.pl
A.Zelazowska@stat.gov.pl
10. US Opole Aleksandra Nowosad

Anna Jaworska
77 423 10 01 wew. 201
510 993 216
77 423 10 01 wew. 201
510 993 215
A.Nowosad@stat.gov.pl

A.Jaworska2@stat.gov.pl
11. US Poznań Sylwester Matysiak

Aneta Kalicka
Anna Łukarska
61 279 83 02
607 907 003
61 279 83 56
S.Matysiak@stat.gov.pl

A.Kalicka@stat.gov.pl
A.Lukarska@stat.gov.pl
12. US Rzeszów Lucyna Borowiec
Agnieszka Lęcznar
17 854 24 13
17 281 70 07
L.Borowiec@stat.gov.pl
A.Lecznar@stat.gov.pl
13. US Szczecin
O/Koszalin
Renata Kowalska
Krystyna Gawrońska
91 459 75 48; 517 539 304
94 347 63 81
R.Kowalska@stat.gov.pl
K.Gawronska@stat.gov.pl
14. US Warszawa Marcin Piątek
Elżbieta Lipińska
Sebastian Zera
695 255 447
22 464 23 25
22 464 20 40
M.Piatek@stat.gov.pl
E.Lipinska@stat.gov.pl
S.Zera@stat.gov.pl
15. US Wrocław

O/Jelenia Góra
O/Legnica
O/Wałbrzych
Małgorzata Wysoczańska
Katarzyna Fedorowicz
Bożena Polak
Renata Siarka
Michał Ostrowski
71 371 63 33
71 371 63 89
75 64 24 034
76 86 65 235
74 88 69 219
M.Wysoczanska@stat.gov.pl
K.Fedorowicz@stat.gov.pl
B.Polak@stat.gov.pl
R.Siarka@stat.gov.pl
M.Ostrowski@stat.gov.pl
16. US Zielona Góra Marlena Gajewska
Bożena Binder
Katarzyna Smolińska
Beata Martens
517 433 325
68 377 00 50
95 722 58 80
517 539 962
M.Gajewska@stat.gov.pl
B.Binder@stat.gov.pl
K.Smolinska@stat.gov.pl
B.Martens@stat.gov.pl