Badania ankietowe

ARCHIWUM BADAŃ ANKIETOWYCH

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2023 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2023 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
16-08-2023
12-01-2024
CATI
28-08-2023
26-01-2024
CAWI/CAII
25-08-2023
25-01-2024
CATI
31-08-2023
31-01-2024
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
16-08-2023
12-01-2024
CATI
21-08-2023
16-01-2024
CAWI/CAII
20-08-2023
15-01-2024
CATI
31-08-2023
31-01-2024
BC-D Badanie budżetu czasu ludności, dzienniczek 2023 1.25.04 co 10 lat CAPI/PAPI
CATII

19-12-2022
CAWI/CAII
PAPI

19-01-2024
BC-G Badanie budżetu czasu ludności, kwestionariusz gospodarstwa domowego 2023 1.25.04 co 10 lat CAPI/wywiad
telefoniczny

19-12-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-01-2024
BC-I Badanie budżetu czasu ludności, kwestionariusz indywidualny 2023 1.25.04 co 10 lat CAPI/wywiad
telefoniczny

19-12-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-01-2024
BC-R Badanie budżetu czasu ludności, informacja o realizacji badania 2023 1.25.04 co 10 lat CAPI/wywiad
telefoniczny

19-12-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-01-2024
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2023 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

19-12-2022
18-01-2023
17-02-2023
20-03-2023
18-04-2023
18-05-2023
19-06-2023
18-07-2023
18-08-2023
19-09-2022
18-10-2023
20-11-2023
CAWI/CAII
PAPI

15-02-2023
16-03-2023
14-04-2023
17-05-2023
15-06-2023
19-07-2023
17-08-2023
15-09-2023
17-10-2023
17-11-2023
15-12-2023
16-01-2024
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2023 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad
telefoniczny

19-12-2022
18-01-2023
17-02-2023
20-03-2023
18-04-2023
18-05-2023
19-06-2023
18-07-2023
18-08-2023
19-09-2022
18-10-2023
20-11-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

15-02-2023
16-03-2023
14-04-2023
17-05-2023
15-06-2023
19-07-2023
17-08-2023
15-09-2023
17-10-2023
17-11-2023
15-12-2023
16-01-2024
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2023 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad
telefoniczny

19-12-2022
18-01-2023
17-02-2023
20-03-2023
18-04-2023
18-05-2023
19-06-2023
18-07-2023
18-08-2023
19-09-2022
18-10-2023
20-11-2023
PAPI/wywiad
telefoniczny

03-02-2023
09-03-2023
08-04-2023
05-05-2023
08-06-2023
07-07-2023
09-08-2023
08-09-2023
11-10-2023
09-11-2023
08-12-2023
11-01-2024
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2023 1.25.01 kwartalnie CAPI/wywiad
telefoniczny

29-03-2023
28-06-2023
28-09-2023
28-12-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2023
20-07-2023
20-10-2023
19-01-2024
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2022 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2023
06-02-2023
06-03-2023
05-04-2023
05-05-2023
05-06-2023
05-07-2023
07-08-2223
05-09-2023
05-10-2023
06-11-2023
05-12-2023
CAPI –
SKLEPY

23-01-2023
22-02-2023
22-03-2023
21-04-2023
22-05-2023
22-06-2023
21-07-2023
22-08-2223
22-09-2023
23-10-2023
22-11-2023
21-12-2023
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2023 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI –
SKLEPY

05-01-2023
16-01-2023
06-02-2023
14-02-2023
06-03-2023
14-03-2023
05-04-2023
14-04-2023
05-05-2023
15-05-2023
05-06-2023
14-06-2023
05-07-2023
14-07-2023
07-08-2023
16-08-2023
05-09-2023
14-09-2023
05-10-2023
16-10-2023
06-11-2023
14-11-2023
05-12-2023
14-12-2023
CAPI –
SKLEPY

13-01-2023
23-01-2023
13-02-2023
22-02-2023
13-03-2023
22-03-2023
13-04-2023
21-04-2023
12-05-2023
22-05-2023
13-06-2023
22-06-2023
13-07-2023
21-07-2023
14-08-2023
22-08-2023
13-09-2023
22-09-2023
13-10-2023
23-10-2023
13-11-2023
22-11-2023
13-12-2023
21-12-2023
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2023 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2023
06-02-2023
06-03-2023
05-04-2023
05-05-2023
05-06-2023
05-07-2023
07-08-2223
05-09-2023
05-10-2023
06-11-2023
05-12-2023
CAPI –
SKLEPY

23-01-2023
22-02-2023
22-03-2023
21-04-2023
22-05-2023
22-06-2023
21-07-2023
22-08-2223
22-09-2023
23-10-2023
22-11-2023
21-12-2023
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2023 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2023
06-02-2023
06-03-2023
05-04-2023
05-05-2023
05-06-2023
05-07-2023
07-08-2223
05-09-2023
05-10-2023
06-11-2023
05-12-2023
CAPI –
SKLEPY

23-01-2023
22-02-2023
22-03-2023
21-04-2023
22-05-2023
22-06-2023
21-07-2023
22-08-2223
22-09-2023
23-10-2023
22-11-2023
21-12-2023
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2023 1.64.08 miesiąc CAPI
05-01-2023
06-02-2023
06-03-2023
05-04-2023
05-05-2023
05-06-2023
05-07-2023
07-08-2223
05-09-2023
05-10-2023
06-11-2023
05-12-2023
CAPI
23-01-2023
22-02-2023
22-03-2023
21-04-2023
22-05-2023
22-06-2023
21-07-2023
22-08-2223
22-09-2023
23-10-2023
22-11-2023
21-12-2023
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2023 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad
telefoniczny

24-04-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

14-07-2023
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2023 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad
telefoniczny

24-04-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

14-07-2023
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2023 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

02-01-2023
06-02-2023
06-03-2023
03-04-2023
08-05-2023
05-06-2023
03-07-2023
07-08-2023
04-09-2023
02-10-2023
06-11-2023
04-12-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

12-01-2023
15-02-2023
15-03-2023
13-04-2023
17-05-2023
15-06-2023
12-07-2023
17-08-2023
13-09-2023
11-10-2023
15-11-2023
13-12-2023
PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2023 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

11,23-01-2023
07,18-02-2023
02,12,24-03-2023
12,21,30-04-2023
16,25-05-2023
05,17-06-2023
06,22-07-2023
01,18,27-08-2023
06,18-09-2023
07,18,26-10-2023
17,27-11-2023
05,17-12-2023
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

17,29-01-2023
04,13,22-02-2023
09,17-03-2023
14,25-04-2023
10,13,22-05-2023
22,25-06-2023
10,25-07-2023
05,09-08-2023
01,10,21-09-2023
02,13,22-10-2023
07,15-11-2023
02,14-12-2023
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2023 1.30.18 kwartalnie CAPI/wywiad
telefoniczny

01-04-2023
01-07-2023
02-10-2023
02-01-2024
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2023
20-07-2023
20-10-2023
20-01-2024
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2023 1.64.01 miesiąc CAPI –
TARGOWISKA

05-01-2023
03-02-2023
03-03-2023
05-04-2023
05-05-2023
06-06-2023
05-07-2023
04-08-2223
05-09-2023
05-10-2023
03-11-2023
05-12-2023
CAPI –
TARGOWISKA

16-01-2023
15-02-2023
15-03-2023
17-04-2023
15-05-2023
15-06-2023
17-07-2023
16-08-2223
15-09-2023
16-10-2023
15-11-2023
15-12-2023
R-SGR Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych 2023 1.45.01 1 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2023
CATI/wywiad
telefoniczny

19-06-2023
CAWI/CAII
16-06-2023
CATI/wywiad
telefoniczny

14-08-2023
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

19-06-2023
CAWI/CAII
16-06-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

14-08-2023
R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2023 1.45.09 1 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-12-2023
CATI/wywiad
telefoniczny

15-12-2023
CAWI/CAII
14-12-2023
CATI/wywiad
telefoniczny

22-12-2023
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-12-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

05-12-2023
CAWI/CAII
04-12-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

22-12-2023
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2023 1.45.10 2 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2023
01-12-2023
CATI/wywiad
telefoniczny

19-06-2023
15-12-2023
CAWI/CAII
16-06-2023
14-12-2023
CATI/wywiad
telefoniczny

14-08-2023
22-12-2023
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2023
01-12-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

19-06-2023
05-12-2023
CAWI/CAII
16-06-2023
04-12-2023
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

14-08-2023
22-12-2023
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2023 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
03-04-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2023
CAWI/CAII
18-04-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

31-05-2023
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2023 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
03-04-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2023
CAWI/CAII
18-04-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

31-05-2023
UD-G Uczenie się osób dorosłych, kwestionariusz gospodarstwa domowego 2022 1.27.12 co 6 lat PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

01-02-2023
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

31-03-2023
UD-I Uczenie się osób dorosłych, kwestionariusz indywidualny 2022 1.27.12 co 6 lat PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

01-02-2023
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

31-03-2023
ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2023 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-01-2023
10-04-2023
10-07-2023
09-10-2023
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-04-2023
09-07-2023
08-10-2023
07-01-2024
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2023 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-01-2023
10-04-2023
10-07-2023
09-10-2023
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-04-2023
09-07-2023
08-10-2023
07-01-2024
ZD-A Praca nierejestrowana - ankieta modułowa BAEL 2023 1.23.25 co 4 lata PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-01-2023
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-04-2023

Ankiety będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

— plik w formacie pdf