Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.01
2. Temat badania
Sport
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie i działalności klubów sportowych, polskich związków sportowych, organizacji kultury fizycznej oraz o obiektach sportowych.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

  • Program Rozwoju Sportu do roku 2020.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa - terenowa,
  • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Pozyskanie informacji zawierających dane osobowe na temat medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich służy wzbogaceniu zawartości publikacji „Kultura fizyczna w latach..." o wykaz medalistów oraz pełni funkcję kontrolną w sprawozdaniu polskich związków sportowych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej polskie związki sportowe, kluby sportowe, organizacje kultury fizycznej. Obiekty sportowe. Osoby związane ze sportem.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność klubów sportowych. Działalność organizacji kultury fizycznej. Działalność polskiego związku sportowego. Kadra medyczna. Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw świata, Mistrzostw Europy. Obiekty sportowe. Pracujący, w tym zatrudnieni. Sportowa kadra szkoleniowa. Zawodnicy sportowi. Imprezy masowe. Pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), rodzaje terenów sportowych, rodzaje pomieszczeń sportowych, rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o klubach sportowych, sekcjach, członkach klubów, ćwiczących w klubach sportowych, zawodnikach zarejestrowanych i kadrze szkoleniowej, w przekrojach: województwa, podregiony, powiaty, wiek (do lat 18), płe.
Informacje o ćwiczących i kadrze szkoleniowej w sekcjach sportowych, w przekrojach: sporty, województw.
Informacje o działalności polskich związków sportowych w zakresie zawodników, sędziów, trenerów, instruktorów sportowych, w przekrojach: województwa, polskie związki sportowe, sporty, płe.
Informacje o działalności polskich związków sportowych w zakresie uczestnictwa i miejsc medalowych w imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej, w przekrojach: sporty, kategorie wiekow.
Pozostałe informacje o działalności polskich związków sportowych, w tym w zakresie zatrudnionych w polskich związkach sportowych i kursów organizowanych w polskich związkach sportowych, w przekrojach: polskie związki sportow.
Informacje o działalności organizacji kultury fizycznej w zakresie jednostek organizacyjnych, członków, ćwiczących, imprez i ich uczestników, w przekrojach: województw.
Wykaz medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, w przekrojach: medale, sporty, kategorie wiekow.
Wykaz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych, w przekrojach: sporty, medal.
Informacje o liczbie i standardzie obiektów sportowych, w przekrojach: rodzaje obiektów, województwa, podregiony, powiaty i gmin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
  • Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018 (November 2019).