Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.03
2. Temat badania
Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących stanu i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 192 z 22.07.2011, str. 17, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 55.1, 55.2, 55.3. Turyści korzystający z turystycznej bazy noclegowej.

7. Zakres przedmiotowy

Turystyczna baza noclegowa. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Turystyczna baza noclegowa (obiekty, miejsca noclegowe, pokoje), w przekrojach: rodzaj obiektu, kategoria obiektu; województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregion.
Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej (turyści, udzielone noclegi, wynajęte pokoje, stopień wykorzystania miejsc noclegowych), w przekrojach: województwa, powiaty; makroregiony, regiony, podregiony; miesiąc.
Stan i wykorzystanie pokoi gościnnych oraz kwater agroturystycznych posiadających 9 lub mniej miejsc noclegowych, w przekrojach: kra.
Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych i udzielone im noclegi, w przekrojach: kraj zamieszkania, miesiąc.
Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych, w przekrojach: rodzaj obiektu, rodzaj placówki; województwa, makroregiony, region.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Turystyka w 2018 r. (June 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2018 r. (February 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Turystyka - Turystyczne obiekty noclegowe (dane miesięczne) (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Turystyka - Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie. Stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych (May 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Turystyka - Turystyczne obiekty noclegowe (stan w dniu 31 lipca). Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych (September 2018),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Turystyka (November 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Turystyka (April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019, March 2019).