Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.30 Turystyka i sport

1. Symbol
1.30.11
2. Temat badania
Ruch graniczny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wielkości i struktury ruchu granicznego osób i środków transportu przez granice Polski będące jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Oszacowanie ruchu osobowego na granicach z sąsiednimi krajami UE na podstawie dostępnych źródeł danych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • NBP,
  • administracja rządowa - terenowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Obywatele Polski, cudzoziemcy. Środki transportu.

7. Zakres przedmiotowy

Ruch graniczny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ruch pociągów operatorów zagranicznych, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, pociągi osobowe, pociągi towarowe, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch pociągów operatorów krajowych, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, pociągi osobowe, pociągi towarowe, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch samochodów ciężarowych cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch samochodów ciężarowych obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch autobusów cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch autobusów obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch samochodów osobowych cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch samochodów osobowych obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, miesiące, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch osobowy cudzoziemców, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, województwa, obywatelstwo, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.
Ruch osobowy obywateli polskich, w przekrojach: przejścia graniczne i ich rodzaje, województwa, odcinki granicy, wjazd, wyjaz.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
  • Turystyka w 2018 r. (June 2019).