Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.12
2. Temat badania
Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ilości i wartości skupionych bezpośrednio od producentów rolnych produktów roślinnych i zwierzęcych, co stanowi podstawę do bieżącej oceny poziomu skupu, kierunków zmian, sezonowości, terytorialnego zróżnicowania w obrocie produktami rolnymi, ponadto stanowi element niezbędny do rozliczenia produkcji rolniczej i określenia tendencji rozwojowych rolnictwa.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie - podmioty skupujące produkty rolne lub leśne.

7. Zakres przedmiotowy

Skup produktów rolnych lub leśnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, region.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r. (May 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (June 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Zwierzęta łowne (September 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, February 2019, January 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup ważniejszych produktów rolnych (October 2018, June 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Skup i ceny produktów rolnych (June 2019).