Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.13
2. Temat badania
Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw obrony narodowej

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat środków transportowych i maszyn oraz powierzchni hal naprawczych możliwych do wykorzystania na cele obronne oraz na cele reagowania kryzysowego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

  • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Wykorzystywane w badaniu dane osobowe są niezbędne do zidentyfikowania posiadacza środków transportowych lub maszyn, planowanych do wykorzystania na cele obronne w ramach obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej. Osoby fizyczne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Eksploatacja pojazdów drogowych. Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zestawienie ilościowe środków transportowych i maszyn, w przekrojach: poszczególne rodzaje, usystematyzowane zgodnie z oznaczeniami kodowymi, określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088); stan w dniu 1 stycznia 2018 r.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla Ministerstwa Obrony Narodowej na potrzeby obronne państwa.