Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.15
2. Temat badania
Wypadki drogowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie wypadków drogowych i przyczynach oraz ofiarach wypadków.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Transportu,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja państwowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Wypadki drogowe.

7. Zakres przedmiotowy

Wypadki drogowe i ofiary wypadków.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wypadki i ofiary wypadków: liczba wypadków i ofiar wypadków (zabici i ranni) w podziale na lokalizacje wypadków; liczba wypadków i ofiar wypadków według przyczyn wypadków; liczba wypadków i ofiar wypadków według kategorii ofiar i wieku ofiar; liczba wypadków, ofiar wypadków według rodzaju wypadków; liczba nietrzeźwych uczestników wypadków w podziale na kierujących pojazdem (według rodzajów pojazdów) i pieszych, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Wypadki drogowe (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Drogowy/Wypadki drogowe (October 2019).