Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.01
2. Temat badania
Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o strumieniach i wielkości dostaw wybranych wyrobów i towarów.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja państwowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - centralna,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność produkcyjną i handlową. Podmioty gospodarki narodowej realizujące import i eksport.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkość i strumienie zaopatrzenia krajowego: dostawy na rynek krajowy i zapasy wybranych wyrobów i towarów, w przekrojach: PKWi.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (September 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019).
Informacje sygnalne
 • Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2018 r. (August 2019).