Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.51 Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol
1.51.04
2. Temat badania
Badanie porównawcze ze statystykami międzynarodowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poprawie jakości danych poprzez wyjaśnienie różnic, jakie wynikają z porównania eksportu Polski z importem badanego kraju oraz importu Polski z eksportem badanego kraju.
Wyniki badania są wykorzystywane do poprawy jakości danych poprzez wyjaśnianie różnic w obrotach towarowych z krajami UE – tzw. badanie asymetrii i z krajami spoza UE – tzw. badanie statystyki lustrzanej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty uczestniczące w międzynarodowej wymianie towarowej w wybranych krajach.

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obroty polskiego międzynarodowego handlu towarami z wybranymi krajami według Nomenklatury Scalonej (CN) na różnych szczeblach agregacji: według działów (2 znaków CN), pozycji (4 znaków CN), towarów (8 znaków CN), w przekrojach: wybrane kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki, grupy towarów i towary, rodzaje transakcj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Handel zagraniczny 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, August 2019).