Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.01
2. Temat badania
Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położenia geopolitycznego kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa - centralna,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Rzeźba powierzchni, klimat. Położenie geograficzne kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Hydrologia. Jaskinie. Meteorologia. Naturalne obiekty geograficzne. Położenie, terytorium i granice kraju. Sztuczne zbiorniki wodne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej, w przekrojach: kra.
Wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, w przekrojach: imienni.
Wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, w przekrojach: według naz.
Wybrane charakterystyki meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru (średnie z wielolecia i roczne); temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie (średnie miesięczne), w przekrojach: imiennie stacj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).