Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.04
2. Temat badania
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa zakłady ubezpieczeń. Działalność zakładów ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakłady ubezpieczeń. Pasywa zakłady ubezpieczeń. Rachunek przepływów pieniężnych zakłady ubezpieczeń. Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakłady ubezpieczeń.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans, ogólny rachunek ubezpieczeń, techniczny rachunek ubezpieczeń, w przekrojach: według działów ubezpiecze.
Składki przypisane brutto oraz odszkodowania wypłacone brutto, w przekrojach: według działów ubezpieczeń i grup ryzyk.
Kapitał zagraniczny zakładów ubezpieczeń, w przekrojach: według krajów pochodzeni.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2018 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (September 2019).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń . (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019).