Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.07
2. Temat badania
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność operacyjną.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - prowadzące działalność operacyjną.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa SKOK. Działalność SKOK. Ogólny rachunek zysków i strat SKOK. Pasywa SKOK. Zatrudnienie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o SKOK, w przekrojach: liczba SKOK, liczba członków SKO.
Depozyty i pożyczki.
Wybrane pozycje bilansu i rachunek zysków i strat.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 r. (October 2019).