Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.11
2. Temat badania
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego (z wyłączeniem instytucji monetarnych), doradztwa finansowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa - centralna,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • NBP,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego - dobór celowy.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Kredyt / pożyczka. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kredyty/pożyczki udzielone przez przedsiębiorstwa współpracujące z bankami i udzielające pożyczek ze środków własnych, w przekrojach: liczba, wartość, rodzaj kredytu/pożyczki, rodzaj kredytobiorc.
Średni okres spłaty kredytu/pożyczki.
Wybrane elementy bilansu i rachunku zysków i strat.
Kanały pozyskiwania klientów, sieć dystrybucji.
Monitoring i windykacja udzielonych kredytów/pożyczek.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018 (December 2019).
Informacje sygnalne
  • Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 r. (June 2019).