Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.04
2. Temat badania
Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o średnich poziomach cen producenta wybranych wyrobów spożywczych na rynku krajowym jako podstawy do dokonywania analizy zróżnicowania poziomów i dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych w sferze produkcji i konsumpcji.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • inny użytkownik,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej (około 1200), prowadzące działalność gospodarczą, charakteryzującą się największym udziałem w produkcji danej grupy wyrobów w skali kraju, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcejdo działu 10.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów w przemyśle.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie poziomy cen (łącznie z podatkiem VAT i z wyłączeniem podatku VAT) w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy statystycznej, w przekrojach: kraj, województw.
Wskaźniki cen wybranych wyrobów spożywczych w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy statystycznej, w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny producentów niektórych wyrobów spożywczych na rynku krajowym (May 2019),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Ceny producentów niektórych wyrobów spożywczych - miesięcznie (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).