Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.06
2. Temat badania
Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o ruchu cen robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach. Badanie obejmuje około 120 rodzajów robót dotyczących 14 obiektów drogowych oraz około 180 rodzajów robót dotyczących 17 obiektów mostowych. Opis robót oparto na Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badanie wykorzystuje się m.in. do waloryzacji cen przyjętych na etapie zawierania umów inwestycyjnych na realizację budowy dróg krajowych, autostrad, mostów, wiaduktów i przejść granicznych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • inny użytkownik,
  • administracja rządowa - centralna,
  • indywidualni odbiorcy krajowi.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej (około 270, specjalizujące się w budownictwie drogowym i mostowym), w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów w budownictwie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne wskaźniki cen: robót i grup robót reprezentatywnych dla budownictwa drogowego według SST; robót i grup robót reprezentatywnych dla budownictwa mostowego według SST; obiektów - reprezentantów dróg publicznych; obiektów - reprezentantów mostów, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w 2019 r. (January 2019, February 2019, March 2019, April 2019, May 2019, June 2019, July 2019, August 2019, September 2019, October 2019, November 2019, December 2019).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej - miesięcznie (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).