Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.14
2. Temat badania
Ceny i inflacja a polityka pieniężna NBP
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu się procesów inflacyjnych w polskiej gospodarce oraz prognozowanie tendencji inflacyjnych, co służy realizacji podstawowego celu działalności banku centralnego, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dane z badania wykorzystywane są do sporządzania szczegółowych analiz, badań i prognoz na potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej przez organy Narodowego Banku Polskiego – Zarząd i Radę Polityki Pieniężnej. Publikacja wyników analiz i badań w oficjalnych dokumentach organów NBP.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • NBP,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej jednostki prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług. Gospodarstwa domowe..

7. Zakres przedmiotowy

Analiza i charakterystyka procesów cenotwórczych. Szacunki parametrów sztywności cen.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Analiza i charakterystyka procesów cenotwórczych. Szacunki parametrów sztywności cen, w przekrojach: klasyfikacja COICOP (Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego wg Celu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • Raport o inflacji (March 2018, July 2018, November 2018).