Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.15
2. Temat badania
Badanie indeksów cen eksportu i importu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o miesięcznych zmianach cen produktów będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej oraz dostarczenie informacji o ruchu cen w polskim handlu zagranicznym.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • NBP,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja rządowa - centralna,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej około 5 700 podmiotów prowadzących wymianę towarową w handlu zagranicznym – w tym w imporcie około 3 100 podmiotów, w eksporcie około 2 600 podmiotów, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny w handlu zagranicznym.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miesięczne i narastające wskaźniki cen importu, w przekrojach: kraj, PKWiU: klasy, działy i sekcje A, B, C, .
Miesięczne i narastające wskaźniki cen eksportu, w przekrojach: kraj, PKWiU: klasy, działy i sekcje A, B, C, .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (October 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019),
 • Handel zagraniczny 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, August 2019).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen importu i eksportu według PKWiU – miesięcznie (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).