Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.16
2. Temat badania
Badanie cen producentów usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obserwacji cen producentów usług i ich zmian oraz obliczania wskaźników cen wykorzystywanych do analiz makroekonomicznych, jako deflatorów do przeliczania wartości produkcji, a także oceny rynku usług.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność zarówno przeważającą jak i drugorzędną, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcejdo działu 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, do grupy 70.2.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów usług. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kra.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Short-term business statistics - Service producer prices (SPPI) (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie narastająco (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - miesięcznie narastająco (March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji – miesięcznie (February 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019, February 2019).