Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.04
2. Temat badania
Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat udziału wartości dodanej sektora gospodarstw domowych w tworzeniu produktu krajowego brutto w gospodarce narodowej oraz dostarczenie informacji na temat nadwyżki operacyjnej brutto, dochodu pierwotnego, dochodu do dyspozycji.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja rządowa - centralna,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Nominalne i realne dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych oraz kategorie kreujące te dochody, tj. dochody pierwotne (m.in. nadwyżka operacyjna/dochód mieszany, wynagrodzenia i inne koszty związane z zatrudnieniem, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, dochody z własności) oraz ich rozdysponowanie na spożycie indywidualne i oszczędności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nadwyżka operacyjna brutto (dochód mieszany), dochody pierwotne brutto, dochody do dyspozycji brutto - grupowanie według podsektorów w sektorze gospodarstw domowych przy przyjętym kryterium grupowania, tj. przeważającego źródła utrzymania grup społeczno-ekonomicznych, w przekrojach: sześciu podsektorów instytucjonalnych: pracodawcy i pracujący na własny rachunek w rolnictwie i poza rolnictwem, pracownicy najemni, emeryci, inne niezarobkowe, pozostal.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach (July 2018),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony produkcji (April 2018, October 2018).