Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.05
2. Temat badania
Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie wydatków poniesionych przez ludność na zakup produktów przeznaczonych na konsumpcję, ich dynamice i strukturze oraz określenie rozmiarów części wypracowanych przez gospodarstwa domowe dochodów do dyspozycji brutto przeznaczanych przez te gospodarstwa na spożycie i oszczędności, ich wpływ na gospodarkę narodową, w szczególności na sytuację ekonomiczno-bytową społeczeństwa.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • NBP,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem badania jest spożycie indywidualne produktów konsumpcyjnych w sektorze gospodarstw domowych stanowiące element spożycia skorygowanego, w podziale na grupy asortymentowe towarów i usług oraz według stopnia ich trwałości według klasyfikacji E-COICOP.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Spożycie indywidulane w sektorze gospodarstw domowych według trwałości wyrobów konsumpcyjnych
, w przekrojach: według trwałości (dobra trwałe, nietrwałe, półtrwałe) i usłu.
Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych, w przekrojach: COICO.
Spożycie indywidulane skorygowane uwzględniające spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych i spożycie indywidualne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, w przekrojach: COICO.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach (July 2018),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - National Accounts (September 2018),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rachunki Narodowe - Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania (April 2018, October 2018).