Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.70 Badania regionalne

1. Symbol
1.70.02
2. Temat badania
Statystyczny system informacyjny o miastach
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do monitorowania zmian zachodzących w polskich miastach. Prowadzenie prac metodologicznych mających na celu rozszerzenie zakresu informacyjnego oraz możliwości prezentacji danych dla obszarów wewnątrzmiejskich z wykorzystaniem danych administracyjnych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • inny użytkownik,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych m.in. z systemu podatkowego w badaniu zróżnicowania wewnątrzmiejskiego dochodów ludności.

6. Zakres podmiotowy

Miasta dla miast objętych projektem City Statistics (wcześniej Urban Audit) również miejskie obszary funkcjonalne (wcześniej szersze strefy miejskie) wyznaczone na podstawie wyników badania „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2006 r.” zgodnie z kryteriami Eurostatu.
.

7. Zakres przedmiotowy

Wyniki z badań statystycznych statystyki publicznej dotyczące zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych w miastach.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane statystyczne z zakresu, m.in.: demografii, rynku pracy, mieszkalnictwa, infrastruktury społecznej i komunalnej, edukacji, środowiska, kultury i turystyki, w przekrojach: miasta według województw i grup wielkościowych oraz miasta i miejskie obszary funkcjonalne objęte projektem City Statistic.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Cities (Urban Audit) (June 2020).
Tablice publikacyjne
 • Miasta w liczbach 2018 (December 2019).