Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.16
2. Temat badania
Transport intermodalny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zakresie lokalizacji, infrastrukturze i wyposażeniu terminali intermodalnych w Polsce oraz identyfikacja łańcuchów w przewozach ładunków (krajowych i międzynarodowych), tworzonych przy współudziale dwóch lub więcej rodzajów transportu, z wykorzystaniem zunifikowanych jednostek ładunkowych (kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej Operatorzy intermodalni zajmujący się obsługą (załadunek-wyładunek) zjednostkowanych ładunków intermodalnych, dysponujący bazą przeładunkowo-składową oraz przewoźnicy i spedytorzy zajmujący się przewozami jednostek transportu intermodalnego transportem drogowym.

7. Zakres przedmiotowy

Terminale transportu intermodalnego.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Lista terminali intermodalnych w Polsce, charakterystyka terminali morskich i lądowych według regionów Polski. Infrastruktura morska, drogowa i kolejowa terminali morskich oraz lądowych według regionów Polski. Wyposażenie terminali morskich i lądowych w urządzenia przeładunkowe ITU. Ogółem przywóz i wywóz ITU transportem samochodowym do/z terminali morskich i lądowych według kierunków oraz regionów kraju i stref odległości; ogółem przywóz i wywóz ITU transportem kolejowym do/z terminali morskich i lądowych według kierunków oraz regionów kraju i stref odległości; ogółem przywóz i wywóz ITU transportem morskim do/z terminali morskich według kierunków przewozów..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (August 2019).
Informacje sygnalne
  • Transport intermodalny w Polsce w w 2018 r. (August 2019).