Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.48 Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol
1.48.18
2. Temat badania
Telekomunikacja
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług telekomunikacyjnych i infrastrukturze telekomunikacyjnej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Jednostki administracji rządowej i samorządowej Urząd Komunikacji Elektronicznej.

7. Zakres przedmiotowy

Abonenci telekomunikacyjni. Sieć telekomunikacyjna. Usługi telekomunikacyjne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Telefonia stacjonarna (przewodowa): liczba łączy abonenckich i abonentów (według województw) w podziale na konsumenci i biznes, liczba łączy abonenckich według technologii w podziale na konsumenci i biznes, czas trwania połączeń telefonicznych według kierunków ruchu.
Telefonia ruchoma - liczba bazowych stacji przekaźnikowych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, liczba abonentów i użytkowników końcowych ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (karty SIM, karty M2M), czas trwania połączeń telefonicznych według rodzajów ruchu, wolumen transmisji danych, liczba wysłanych SMS i MMS.
Radiokomunikacja - środki techniczne według rodzaju pozwoleń radiowych wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w przekrojach: województw.
Telefonia internetowa (usługa VoIP) - liczba abonentów oraz czas połączeń.
Telewizja kablowa – liczba abonentów (z wydzieleniem usług telefonicznych, dostępu do Internetu, telewizji cyfrowej), w przekrojach: województw.
Telewizja płatna pozostała – liczba abonentów telewizji satelitarnej, IP TV, naziemnej telewizji cyfrowej.
Usługi wiązane (liczba abonentów), w przekrojach: rodzaje usług w ramach jednego pakiet.
Internet - liczba użytkowników dostępu do sieci Internet według technologii (w podziale na konsumenci i biznes oraz w podziale na miasto i wieś); liczba łączy kablowych (światłowodowych i pozostałych) oraz węzłów wykorzystywanych do usług w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej (w podziale na miasto i wieś), w przekrojach: województw.
Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną, w przekrojach: rodzaje działalnośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Transport i łączność - Łączność (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Łączność/Podstawowe dane o poczcie i telekomunikacji (October 2019).
Tablice publikacyjne
 • Tablice publikacyjne w zakresie telekomunikacji w 2018 r. (September 2019).