Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.06
2. Temat badania
Turystyka morska
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczącej turystycznej bazy noclegowej i jej wykorzystaniu na terenach nadmorskich.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa - centralna,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - terenowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej z terenów nadmorskichdo grupy 55.1, 55.2, 55.3.

7. Zakres przedmiotowy

Turystyczna baza noclegowa (obiekty, miejsca noclegowe, pokoje). Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej (turyści, udzielone noclegi, wynajęte pokoje, stopień wykorzystania miejsc noclegowych). Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych i udzielone im noclegi. Pasażerowie wycieczkowców zawijających do polskich portów morskich.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Obiekty turystyczne na obszarach nadmorskich, w przekrojach: rodzaje i miejscowości; miejsca noclegowe i miejscowości; odwiedzający turyści (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych.
Noclegi udzielone turystom, w przekrojach: rodzaje obiektów turystycznych (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych); w podziale na miejscowości w województwach nadmorskich (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych); według miesięcy (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych.
Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w obiektach turystycznych, w przekrojach: według krajów; w podziale na miejscowości nadmorski.
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych, w przekrojach: miesiące, miejscowości nadmorski.
Podstawowe wskaźniki dotyczące turystyki, w przekrojach: miejscowości w województwach nadmorskic.
Ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miesiące, typy statków i portó.
Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miesiące, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróż.
Pasażerowie wycieczkowców zawijających do polskich portów morskich, w przekrojach: miesiące, porty, kraj przewoźnik.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (December 2019),
  • Gospodarska morska w Polsce w latach 2017 i 2018 (November 2019).