Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.11
2. Temat badania
Strajki. Spory zbiorowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie, przyczynach i charakterze strajków zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie statystyki pracy.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 246).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej w których odbył się strajk lub spór zbiorowy, niezależnie od liczby pracujących i sektora własności.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzaj prowadzonej działalności. Strajki. Spory zbiorowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba strajków, czas trwania strajków, liczba osób w nich uczestniczących oraz czas nieprzepracowany z powodu uczestnictwa w strajku, w przekrojach: sekcje i działy PKD 2007, sektory własności, województw.
Liczba sporów zbiorowych, w przekrojach: sekcje PKD 2007; województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).