Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.04
2. Temat badania
Obrót nieruchomościami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości według ich struktury rodzajowej i przestrzennej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane, nieruchomości gruntowe niezabudowane.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Obrót nieruchomościami.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaj rynk.
Liczba, wartość i powierzchnia sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaju rynk.
Wartość jednostkowa 1 m2 powierzchni sprzedanych nieruchomości, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; rodzaj nieruchomości; rodzaj rynk.
Liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Obrót nieruchomościami w 2018 r. (October 2019).