Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.09
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Narodowego Banku Polskiego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianie cen mieszkań, domów, gruntów budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz poziomu czynszów, pustostanów, stopy kapitalizacji dla rynku nieruchomości komercyjnych w miastach wojewódzkich Polski i aglomeracjach / obszarach metropolitarnych oraz ośrodkach stanowiących centra powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych województw.
Analiza prowadzona jest z punktu widzenia polityki monetarnej i stabilności sektora bankowego oraz poprawy transparentności sektora nieruchomości.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja rządowa - centralna,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Sejm, Senat,
 • inny użytkownik,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • NBP,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości lokalowe, budynkowe, gruntowe, będące przedmiotem obrotu: transakcji kupna, sprzedaży, przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Obrót nieruchomościami. Zasoby mieszkaniowe. Wartość jednostkowa 1 m2 powierzchni sprzedanych nieruchomości. Liczba, wartość i powierzchnia sprzedanych nieruchomości. Liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości. Liczba dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom i dynamika średniej ceny mieszkania, domu oraz gruntu budowlanego
, w przekrojach: rodzaj ceny (ofertowa, transakcyjna); miasto; rodzaj rynku (pierwotny, wtórny.
Poziom i dynamika średnich czynszów, pustostanów, stóp kapitalizacji dla poszczególnych nieruchomości komercyjnych, w przekrojach: rodzaj nieruchomości komercyjnych (biurowe, handlowe, magazynowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019, May 2019),
 • Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w (September 2019).