Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.10
2. Temat badania
Charakterystyka zasobów budynkowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości i standardzie zasobów mieszkaniowych i budynkowych, a także informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych poprzez uwzględnienie standardów i zaleceń organizacji międzynarodowych – wykorzystanie danych z badania w spisach powszechnych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • administracja samorządowa - województwo,
  • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Niezbędne do przyporządkowania osób do mieszkań w przypadku powtarzających się adresów - na potrzeby aktualizacji danych, celem prawidłowego przyporządkowania zmiennych do właściwych adresów.

6. Zakres podmiotowy

Mieszkania, budynki mieszkalne, zbiorowego zakwaterowania oraz niemieszkalne, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie..

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne osób. Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę, rozbudowę lub przebudowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym; liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje umożliwiające ocenę zasobów mieszkaniowych pod względem ich wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, powierzchni, liczby izb, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy, rodzaj właściciela mieszkani.
Informacje umożliwiające ocenę zasobów budynkowych m.in. pod względem ich wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, wielkości powierzchni, liczby mieszkań, wieku budynku, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty oraz gminy, rodzaj budynku, rodzaj właściciela budynk.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.