Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.02
2. Temat badania
Działalność w zakresie kinematografii
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących produkcję filmową, rynek dystrybucji filmów pełnometrażowych oraz ofertę kinową i jej wykorzystanie.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja samorządowa - województwo,
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
  • administracja rządowa - centralna,
  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zajmujące się produkcją filmów, dystrybucją i publiczną projekcją filmów.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność w dziedzinie kinematografii. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kina stałe i ruchome, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, miasto-wieś (dla kin stałych), formy własnośc.
Miejsca na widowni kin stałych, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własnośc.
Seanse w kinach, w przekrojach: województwa, regiony, podregiony, powiaty, formy własnośc.
Produkcja filmów, w przekrojach: metraż, gatunek, przeznaczenie (kino, telewizja), nośnik, województw.
Opracowanie filmów zagranicznych (wgranie głosu lektora, tłoczenie napisów itp.), w przekrojach: metraż, nośnik, województw.
Dubbingowanie filmów zagranicznych, w przekrojach: nośni.
Produkcja debiutów filmowych, w przekrojach: metraż, gatune.
Źródła finansowania, w przekrojach: filmy kinowe, filmy telewizyjne, metra.
Filmy długometrażowe wprowadzone do rozpowszechniania w ciągu roku, w przekrojach: daty premiery; liczba kopii; kraj produkcji; liczba widzów; wielkość przychodów ze sprzedaży biletó.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Kultura w 2018 r. (September 2019),
  • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).