Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.10
2. Temat badania
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
3. Cykliczność badania
co 4 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o korzystaniu przez członków gospodarstw domowych z usług opieki zdrowotnej i związanych z tym wydatków.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • odbiorcy indywidualni,
  • administracja rządowa,
  • organizacje międzynarodowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Prywatne wydatki na ochronę zdrowia. Jakość opieki zdrowotnej. Dostęp do opieki zdrowotnej. Dane uzupełniające o zdrowiu. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Profilaktyka zdrowotna. Zachorowania, problemy zdrowotne. Społeczeństwo informacyjne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Prywatne wydatki na opiekę zdrowotną, korzystanie z wybranych usług medycznych w gospodarstwach domowych, w przekrojach: liczba osób, liczba dzieci do lat 14, liczba osób pracujących, liczba emerytów i rencistów, klasa miejscowości, grupy kwintylowe, występowanie osób chorych przewlekle, ze stopniem niepełnosprawności, poważnych problemów zdrowotnych..
Stan zdrowia, korzystanie ze stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ocena jakości opieki zdrowotnej, wykorzystanie telekomunikacji i Internetu podczas korzystania z usług medycznych, informacje związane z COVID-19 w odniesieniu do członków gospodarstw domowych, w przekrojach: płeć, wiek, wykształcenie, dochód na 1 osobę, główne źródło utrzymania, klasa miejscowości zamieszkania, samoocena stanu zdrowia, występowanie choroby przewlekłej, stałej opieki lekarskiej/pielęgniarskiej, możliwości wykonywania codziennych czynności, tytułu pobierania renty, posiadania stopnia niepełnosprawności, poważnych problemów zdrowotnych, uprawnień do świadczeń NFZ, DZZ.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2020 r. (Wrzesień 2021).