Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.10
2. Temat badania
Popyt na usługi
3. Cykliczność badania
co 5 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących zapotrzebowania przedsiębiorstw na wybrane rodzaje usług, kierunków pozyskiwania usług (kraj/zagranica), barier uniemożliwiających ich nabywanie oraz planów przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania usług.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy.
Dane osobowe:

Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości danych, niezbędne jest objęcie zakresem podmiotowym badania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji C, F, G, H, I, K, L, M, N, do działu 58, 61, 62, 63.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzaj prowadzonej działalności. Popyt na usługi.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartość usług zakupionych od innych przedsiębiorstw, w przekrojach: wybrane grupy usług.
Sposób nabywania usług, w przekrojach: główny dostawca usług.
Lokalizacja głównego dostawcy, w przekrojach: siedziba głównego dostawcy usług.
Bariery napotykane przy zakupie usług zza granicy, w przekrojach: bariery zakupu.
Plany przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania usług od obcego przedsiębiorstwa, w przekrojach: plany przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania usług od obcego przedsiębiorstwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2020 (Wrzesień 2022).