Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.01
2. Temat badania
Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położeniu geopolitycznym kraju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Rzeźba powierzchni, klimat, położenie geograficzne kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Meteorologia. Sztuczne zbiorniki wodne. Jaskinie. Naturalne obiekty geograficzne. Hydrologia. Położenie, terytorium i granice kraju.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej, w przekrojach: kraj.
Wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, w przekrojach: imiennie.
Wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, w przekrojach: według nazw.
Wybrane charakterystyki meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru (średnie z wielolecia i roczne); temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie (średnie miesięczne), w przekrojach: imiennie stacje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
 • Ochrona środowiska w 2020 r. (Czerwiec 2021).