Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.04
2. Temat badania
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność zakładów ubezpieczeń. Aktywa zakładów ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń. Pasywa zakładów ubezpieczeń. Rachunek przepływów pieniężnych zakładów ubezpieczeń. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń. Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans, ogólny rachunek ubezpieczeń, techniczny rachunek ubezpieczeń, w przekrojach: według działów ubezpieczeń.
Składki przypisane brutto oraz odszkodowania wypłacone brutto, w przekrojach: według działów ubezpieczeń i grup ryzyka.
Kapitał zagraniczny zakładów ubezpieczeń, w przekrojach: według krajów pochodzenia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2020 r. (Kwiecień 2021).