Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.01
2. Temat badania
Ceny w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen: skupu (30 produktów rolnych miesięcznie i około 180 produktów w półroczu); uzyskiwanych przez rolników na targowiskach (53 produkty rolne).
Na podstawie zebranych danych obliczane są wskaźniki i relacje cen.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne prowadzące sprzedaż artykułów rolnych na targowiskach. Podmioty skupujące produkty rolne.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny w rolnictwie. Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP). Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych bez zmian w zakresie podatków pośrednich (HICP-CT). Wskaźniki dynamiki środków trwałych w stosunku do roku poprzedniego (=100) liczone z cen stałych. Wskaźniki dynamiki nakładów na środki trwałe (liczone z cen stałych) w stosunku do roku poprzedniego (=100). Wskaźniki dynamiki rolniczej produkcji globalnej, końcowej i towarowej w cenach stałych (ogółem, w tym gospodarstwa indywidualne).

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych,
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych,
1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziomy i wskaźniki cen skupu, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Relacje cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach do cen skupu, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów żywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki cen sprzedawanych produktów rolnych, w przekrojach: grupy produktów (roślinne i zwierzęce), formy sprzedaży (skup i targowiska).
Wskaźniki cen towarów i usług zakupywanych na cele: konsumpcyjne, bieżącej produkcji rolniczej i inwestycyjne, w przekrojach: kraj.
Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) produktów sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych w gospodarstwach indywidualnych, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu 2020 roku (Lipiec 2020, Styczeń 2021),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu 2020 r. (Lipiec 2020, Styczeń 2021),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Październik 2020).
Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2020 r. (Maj 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2020 (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021).
Informacje sygnalne
 • Ceny produktów rolnych w 2020 r. (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (Wrzesień 2020, Maj 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (Kwiecień 2020, Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (Kwiecień 2020, Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Wskaźniki cen - Wskaźniki cen producentów (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych oraz towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie – rocznie (Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Relacje cen w rolnictwie – miesięcznie (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – rocznie (Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – półrocznie (Lipiec 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targowiskach – miesięcznie (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – rocznie (Maj 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – półrocznie (Wrzesień 2020, Maj 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen skupu produktów rolnych – miesięcznie (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Relacje cen detalicznych niektórych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych - miesięcznie (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (Lipiec 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne ceny skupu produktów rolnych – miesięcznie (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne ceny skupu produktów rolnych – półrocznie (Październik 2020, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne ceny skupu produktów rolnych – rocznie (Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne ceny produktów rolnych uzyskiwane przez rolników na targowiskach – miesięcznie (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne ceny produktów rolnych uzyskiwane przez rolników na targowiskach – półrocznie (Lipiec 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Przeciętne ceny produktów rolnych uzyskiwane przez rolników na targowiskach – rocznie (Styczeń 2021).