Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.04
2. Temat badania
Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o średnich poziomach cen producenta wybranych wyrobów spożywczych na rynku krajowym jako podstawy do dokonywania analizy zróżnicowania poziomów i dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych w sferze produkcji i konsumpcji.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa,
  • inny użytkownik,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, charakteryzującą się największym udziałem w produkcji danej grupy wyrobów w skali kraju, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 10 produkcja artykułów spożywczych.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów wyrobów.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie poziomy cen (łącznie z podatkiem VAT i z wyłączeniem podatku VAT) w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy statystycznej, w przekrojach: kraj, województwa.
Wskaźniki cen wybranych wyrobów spożywczych w zakresie zgodnym z przepisami o tajemnicy statystycznej, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Ceny - Przeciętne ceny producentów niektórych wyrobów spożywczych na rynku krajowym (Maj 2021),
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Ceny producentów niektórych wyrobów spożywczych - miesięcznie (Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021).