Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.16
2. Temat badania
Badanie cen producentów usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obserwacji cen producentów usług i ich zmian oraz obliczania wskaźników cen wykorzystywanych do analiz makroekonomicznych, jako deflatorów do przeliczania wartości produkcji, a także oceny rynku usług.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność zarówno przeważającą jak i drugorzędną, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, do grupy 70.2.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny producentów usług.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kraj.
Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2020 (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - kwartalnie narastająco (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - kwartalnie (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Wskaźniki cen - Wskaźniki cen producentów (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie narastająco (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Short-term business statistics - Service producer prices (SPPI) (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021).