Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.19
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach i dynamice średnich cen transakcyjnych nieruchomości mieszkalnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży, lokale mieszkalne, grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny nieruchomości. Obrót nieruchomościami. Cechy nieruchomości.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty; obszar miejski i wiejski; rynek pierwotny i wtórny.
Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty; obszar miejski i wiejski.
Kwartalne wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa; wybrane miasta na prawach powiatów; rynek pierwotny i wtórny.
Kwartalne wskaźniki zmian cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa.
Mediana rynkowych cen za 1m2 lokali mieszkalnych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; według rodzaju rynku; według powierzchni lokali.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych z podziałem na województwa w pierwszym / drugim / trzecim / czwartym kwartale 2020 roku (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021).
Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021),
 • Obrót nieruchomościami w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki cen lokali mieszkalnych 2020 (dane kwartalne) (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Prices - Housing price statistics (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych według województw – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek nieruchomości - Sprzedaż lokali mieszkalnych wg formy obrotu (Sierpień 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek nieruchomości - Rynkowa sprzedaż lokali mieszkalnych (Sierpień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych według województw – kwartalnie narastająco (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (Lipiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021, Kwiecień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (Lipiec 2021).