Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.01
2. Temat badania
Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy; określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe, organizacje pożytku publicznego.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności organizacji non-profit. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Działalność organizacji non-profit w sytuacji COVID-19.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 ust. 1 pkt 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Struktura organizacyjna, zasięg oraz warunki prowadzenia działalności, odbiorcy działalności, rodzaje oraz formy działalności w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Dziedziny działalności statutowej organizacji sektora non-profit, w przekrojach: rodzaj organizacji; makroregiony i regiony.
Udział organizacji sektora non-profit w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Członkostwo, praca społeczna oraz inne formy pracy w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: płeć, rodzaj organizacji, makroregiony i regiony.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: płeć, niepełnosprawność, rodzaj organizacji, makroregiony i regiony.
Przychody w organizacjach sektora non-profit i ich struktura, w przekrojach: źródła przychodów, rodzaj organizacji.
Koszty, środki trwałe i nakłady inwestycyjne w organizacjach sektora non-profit, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Działalność przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Sektor non-profit w 2020 r. (Październik 2022).
Informacje sygnalne
 • Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. - wyniki wstępne (Grudzień 2021).