Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.03
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do aktualizacji podmiotowej i przedmiotowej danych w operacie do badań rolniczych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dane osobowe:

Dane osobowe są niezbędne do aktualizacji danych w operacie.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Cechy demograficzne osób. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Rodzaj prowadzonej działalności. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń). Pogłowie świń. Przestrzenna warstwa granic działek referencyjnych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 ust. 1 pkt. 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opisanych w załączniku nr 3 ust. 4 pkt. 2 do ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wykorzystanie danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opisanych w załączniku nr 3 ust. 6 pkt. 1 do ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacją wynikową jest zaktualizowany operat do badań rolniczych w zakresie podmiotowym oraz przedmiotowym.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla operatu do badań rolniczych.