Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.11
2. Temat badania
Strajki. Spory zbiorowe. Zakładowe układy zbiorowe pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie, przyczynach i charakterze strajków zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie statystyki pracy.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • Konwencja nr 160 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca statystyki pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 246).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których odbył się strajk, spór zbiorowy lub został zawarty zakładowy układ zbiorowy pracy.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzaj prowadzonej działalności. Układy zbiorowe pracy. Strajki. Spory zbiorowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba strajków, czas trwania strajków, liczba osób w nich uczestniczących oraz czas nieprzepracowany z powodu uczestnictwa w strajku, w przekrojach: sekcje i działy PKD 2007, sektory własności, województwa.
Liczba sporów zbiorowych, w przekrojach: sekcje PKD 2007; województwa.
Liczba zakładowych układów zbiorowych pracy, w przekrojach: sekcje PKD 2007; województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021).