Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.22
2. Temat badania
Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
3. Cykliczność badania
co 7 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących rozpoznania skali wypadków przy pracy, długości przerw w pracy spowodowanych tymi wypadkami, skali odczuwanych problemów zdrowotnych związanych z pracą ale nie będących wynikiem wypadków przy pracy, a także rodzajów chorób, dolegliwości i ich wpływu na codzienną aktywność zawodową lub/i pozazawodową. Badanie pozwoli również zdiagnozować czynniki w otoczeniu miejsca pracy, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie lub zdrowie fizyczne pracowników.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu. Zachorowania, problemy zdrowotne. Wypadki przy pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane o osobach poszkodowanych w wypadkach przy pracy i liczbie dni niezdolności do pracy spowodowanej tymi wypadkami, o problemach zdrowotnych związanych z pracą i absencji będącej jej wynikiem oraz o czynnikach w miejscu pracy niekorzystnie wpływających na zdrowie pracownika, w przekrojach: płeć, PKD; płeć, region, województwo; płeć, wiek; płeć, zawód; płeć, wykształcenie, status zatrudnienia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą . (Lipiec 2021).
Informacje sygnalne
  • Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w 2020 r. (Grudzień 2020).