Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2021

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.01
2. Temat badania
Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położeniu geopolitycznym kraju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Rzeźba powierzchni, klimat, położenie geograficzne kraju.

7. Zakres przedmiotowy

Meteorologia. Sztuczne zbiorniki wodne. Jaskinie. Naturalne obiekty geograficzne. Hydrologia. Położenie, terytorium i granice kraju.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Ważniejsze charakterystyki kartograficzno-topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej, w przekrojach: kraj.
Wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych, w przekrojach: imiennie.
Wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne, w przekrojach: według nazw.
Wybrane charakterystyki meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru (średnie z wielolecia i roczne); temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie (średnie miesięczne), w przekrojach: imiennie stacje.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Ochrona środowiska 2022” (Listopad 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Grudzień 2022),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022” (Lipiec 2022),
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2022” (Grudzień 2022),
 • „Biuletyn statystyczny 2021” (Luty 2021, Marzec 2021, Kwiecień 2021, Maj 2021, Czerwiec 2021, Lipiec 2021, Sierpień 2021, Wrzesień 2021, Październik 2021, Listopad 2021, Grudzień 2021, Styczeń 2022).
Informacje sygnalne
 • „Ochrona środowiska w 2021 r.” (Czerwiec 2022).