Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2022

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.02
2. Temat badania
Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o postawach (zachowaniach) konsumentów i ich zmianach w czasie. Diagnostyczne i prognostyczne wskaźniki z badania stwarzają możliwości prowadzenia analiz strukturalnych i analiz trendów konsumpcji. Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowania prognoz ekonomicznych, w tym dotyczących inflacji.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • NBP.
Dane osobowe:

Dane osobowe pozyskiwane w badaniu zaliczone do tzw. zmiennych podstawowych (core variables) ustalonych przez Eurostat dla wszystkich badań społecznych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby w wieku 16 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Koniunktura konsumencka. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Aktywność ekonomiczna. Status na rynku pracy. Czas pracy. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, w przekrojach: kraj.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, w przekrojach: kraj.
Opinie respondentów na temat: obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej kraju oraz finansowej gospodarstwa domowego, zmianie poziomu cen, zmianie przyszłego poziomu bezrobocia, obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, przewidywanych poważniejszych zakupach, obecnych możliwości oszczędzania pieniędzy, prawdopodobieństwa oszczędzenia pieniędzy, obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, planów zakupu samochodu, planów kupna lub budowy domu/mieszkania, planów poniesienia wydatków na podniesienie standardu lub remont domu/mieszkania, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • „Biuletyn statystyczny 2022” (Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022, Styczeń 2023).
Informacje sygnalne
  • „Koniunktura konsumencka w 2022 r.” (Styczeń 2022, Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Warunki Życia Ludności – Kondycja gospodarstw domowych (KGD) – koniunktura konsumencka – dane miesięczne (Styczeń 2022, Luty 2022, Marzec 2022, Kwiecień 2022, Maj 2022, Czerwiec 2022, Lipiec 2022, Sierpień 2022, Wrzesień 2022, Październik 2022, Listopad 2022, Grudzień 2022),
  • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Warunki Życia Ludności – Kondycja gospodarstw domowych (KGD) – koniunktura konsumencka – dane kwartalne (Marzec 2022, Czerwiec 2022, Wrzesień 2022, Grudzień 2022),
  • Dziedzinowa baza wiedzy – DBW Warunki Życia Ludności – Kondycja gospodarstw domowych (KGD) – koniunktura konsumencka – dane roczne (Grudzień 2022).